Frost Mats Mattsson

FM Mattsson – Intervju med Marina Thors Morell om blandare och företagets historia!

Cyklande Rörmokaren Cyklande Rörmokaren

Som en uppföljning till våra förra intervju med Matavfallssystem kommer här en ytterligare intervju med en VVS-profil från ett företag med stort avtryck på VVS-Sverige. Personen vi samtalat med är ingen mindre än Marina Thors Morell som är produktchef på FM Mattsson Mora Group. Det innebär att hon jobbar med en produktportfölj som innehåller tre varumärken:  FM Mattsson, Mora Armatur och Damixa. Tre minst sagt stora varumärken som satt ett rejält avtryck på den svenska VVS-kartan. Marina har huvudansvaret för de två svenska varumärkena FM Mattsson och Mora Armatur, medan kollegan Sören ansvarar för Damixa med bas i danska Odense.

Marina hamnade på FM Mattsson (vanligtvis förkortat “FMM”) av en slump när hon gick en utbildning på Exportrådet. I utbildningen ingick det en placering på ett företagt, Marina hamnade på FM Mattsson och sedan dess har hon varit kvar.

Genom åren har hon haft flera olika roller och jobbat som  både exportsäljare och med marknads- och kampanjplanering, men de senaste åtta åren har hon jobbat som produktchef.

FMM logga

FM Mattsons historia 

FM Mattssons historia börjar 1865 då företaget grundades i byn Östnor (företaget har fortfarande sin verksamhet på samma plats). På grund av hög salthalt i jorden var marken inte lämpad för jordbruk. Detta gjorde att det fanns många bönder som behövde dryga ut inkomsten och därför började jobba med att tillverka diverse bruksföremål, exempelvis pinglor för hästar och vagnar/droskor, ok för hästar, luskammar och bältesspännen. En av de driftigare invånarna i samhället hette Frost Mats Mattsson och det var han som kom att bli företagets grundare.

Bolaget tillverkade sin första VVS-produkt – en pannmurskran – år 1876, men innan dess hade man redan producerat mycket olika saker till exempel cykelpumpar, kugghjul och och andra saker som man kan gjuta. Grunden i verksamheten var alltså ursprungligen legotillverkning, men med tiden blev de mer och mer inriktade mot vattenkranar. 

Frost Mats Mattsson hade två söner; Anders och Karl. De hade fått ärva bolaget efter sin fars död men kom att gå skilda vägar 1926 när en stor strejk utbröt. Strejken pågick i ungefär ett år och Karl bröt sig då loss från FMM och grundade istället Mora Armatur 1927, på grund av meningsskiljaktigheter de två bröderna emellan angående hur strejken skulle hanteras.

Konkurrensen mellan de två bolagen har sedan starten varit hård, där de låg på varsin sida av byvägen. Den hårda konkurrensen har bland annat yttrat sig i slagsmål “på byn” och sönderslagna blandare på hotell för att bevisa att det egna märket är bättre.

Beskedet att företagen skulle slåss samman slog ner som en bomb i byn 2003, då de båda bolagen tillsammans blev vad som skulle komma att heta “Ostnorskoncernen”, efter byn Östnor. Sammanslagningen i sig pågick under flera år och var inte helt lätt då konkurrensen de två bolagen emellan satt i väggarna på vardera verksamhet.

2015 fyllde företaget FM Mattsson 150 år, någonting som bland annat firades med en namnändring till FM Mattsson Mora Group.

Den senaste stora förändringen för koncernen kom 2017, då FM Mattsson Mora Group börsnoterades på Nasdaq Stockholm. 

FMM:s ställning på marknaden och påverkan på svensk VVS 

FMM är den största spelaren när det kommer till vattenkranar i Sverige och har så varit under många år .Marina berättar att företaget alltid har främsta fokus på kvalitet, med ambitionen att vara bäst, inte billigast.

Bolaget har, med sin gedigna historia, många duktiga medarbetare som jobbat med produkterna under lång tid och det finns således finns det mycket samlad erfarenhet i väggarna. FMM har även, genom sin storlek och sitt historiska arv,  bidragit till diverse olika standarder och lämnat avtryck på VVS-branchen i Sverige. Nedan listas några av dessa innovationer:

  • Anslutning av duschtermostat med 160 CC, vilket lämnat stort  avtryck på marknaden.
  • Mjukstängning, det vill säga att man inte kan slå ner en kran hårt, utan att fallet på själva kranspaken “bromsas” när man slår ner den. Det här är en innovation som FMM länge hade patent på och således också hade monopol på till dess att patentet löpte ut.
  • Tryck- och temperaturkompenserande termostat. Den här tekniska innovationen gör att duschblandaren vid det fall att kallvattnet slutar fungera stänger av sig blixtsnabbt. Samma sak sker vid det fall som en tryckförändring i blandaren sker. Tack vare den tryck- och temperaturkompenserande termostaten växlar temperaturen högst +-1 grad. FMM hade länge patent på den här lösningen, men det har likt patentet på “mjukstängning” utgått och därmed erbjuds den här funktionaliteten av fler spelare idag.

Marina trycker också på det värde som FM Mattsson bidrar med genom sin support i form av vägledning och guidning. 

“Det finns som sagt många människor som har jobbat här väldigt länge och sitter på en stor kunskap  om VVS i allmänhet. Där gör vår kundsupport ett stort avtryck genom att dagligen hjälpa såväl privatpersoner som företag med vägledning gällande reparationer och installationer i Sverige.”

Varumärken under FM Mattsson och dess inriktningar 

FM Mattsson Groups produktportfölj består idag av tre grenar  som alla möter olika specifika behov. Mora Armatur och FM Mattsson, som ju grundades som bittra konkurrenter, har just på grund av tiden som konkurrenter innan fusionen 2003 en snarlik produktportfölj. Det är något de idag jobbar hårt med – att särskilja och renodla sina varumärken.

Nedan beskriver Marina de olika produktportföljernas inriktning:

FM Mattsson är rörmokarens och proffsens val

Rörmokarens val“Fokus ligger på användarvänlighet och installationsvänlighet, robusta produkter som man känner sig trygg med och kan rekommendera till en kund. Funktionalitet är prio ett och designen är framför allt funktionell. Det kan handla om lösningar som kan hantera exempelvis tryckskillnader i höga hus och materialfrågor, för att uppnå visa miljökriterier.”

 

 

Mora Armaturs ledord är ”Livet runt kranen”

Mora logga

Här ser vi blandaren i sr en vardagsomgivning. Fokus ligger på vad som försiggår runt omkring blandaren och vilka kriterier den behöver den uppfylla utifrån det.  Det kan dels handla om hur den estetiskt ska passa in i miljön vad gäller färg och design. Dels också vilka funktioner som hemmalivet kräver.”

 

 

Damixa – Affordable Danish Design

Damixa kran/blandare logga“Damixa är ett danskt bolag som köptes upp 2014. Dansk design är ju världskänd inom många olika gebit som kläder, möbler och liknande. Här är ledorden high-end design till bra priser. Vi har en direktförsäljningsstrategi med Damixa medan FMM och Mora Armatur hanteras via grossist.”

Saker man bör tänka på när man väljer blandare 

Marina säger att valet av blandare måste basera sig på ett antal grundläggande frågor. Det finns ingen “one size fits all” (även om vi på Cyklande Rörmokaren brukar rekommendera FMM 9000E som en bra kökskran som möter de behov man ställs inför i de flesta hushåll).

Dessa frågor är:

  • Vad finns det för behov?
  • Vad är användningsmönstret?
  • Vilken familjekonstellation (Det finns produkter som går att temperaturbegränsa för att förebygga skollning)?
  • Beröringsfria produkter om man lagar mycket mat?

“Samtliga våra produkter är energieffektiva. Kallstart är till exempel en funktion som innebär att vattnet alltid är kallt när man öppnar kranen med spaken rakt fram. I de flesta fall öppnar man en blandare rakt fram, vilket då aktiverar både kall- och varmvatten – vilket tar extra energi i och med att det oftast bara är kallvatten man är ute efter. Med kallstart förhindras den onödiga varmvattenstarten och  vattnet är som sagt alltid kallt i början. Då närmare 60 procent av alla spolningar som sker i ett hem är väldigt korta sänker kallstartsfunktionen miljöpåverkan rejält och den finns installerad i alla våra insatser från start”, säger Marina.

Det är också viktigt att man köper en blandare som verkligen passar en själv. Köper man till exempel en blandare med låg pip och lagar mycket mat – där många större kastruller, redskap och andra köksprylar ofta ska diskas sköljas ur – kommer man snart bli irriterad över den låga pipen. Därför är det viktigt att man väljer just utifrån sina egna behov.

Siljan takduschpaket”När det gäller övriga produkter, förutom blandare, är en annan stor produktkategori trädgårdskranar – eller vattenutkastare som de också kallas. Dessutom har vi ett stort och brett sortiment för kopplingar, väggbrickor, kulventiler, vi har ett likvärdigt sortiment som exempelvis Vatette. Även flertalet duschset, takduschset och handduschar är populära produkter”, fortsätter Marina.

Elektronikdelen är något som växer. Där finns spännande och användarvänliga modeller som beröringsfria tvättställsblandare och köksblandare med duostyrning. FM Mattsson levererar även många blandare för offentlig miljö, både klassiska kranar för tvätt och kök, men även vägghängda modeller.

Framtiden för VVS i allmänhet, och FMM i synnerhet 

“De senaste åren har  konkurrensen ökat och det är många fler aktörer på marknaden idag än för tio år sedan. Vi jobbar hårt på att komma närmare kunderna för att förstå dem och se deras behov. Såväl miljö- som hållbarhetsbiten är jätteviktig. Digitaliseringen i branschen är också på gång, och är en faktor som FMM tror stenhårt på”.

Marina säger att digitaliseringen av VVS ännu är i sin linda, men att det rör på sig i snabb takt. Styrsystem och dylikt har funnits i många år, men nu har det konkret börjat aktualiseras och det ger möjlighet att energieffektivisera sin anläggning på distans.

Nu senast har FMM tillsammans med Telia utvecklat vad de kallar ett “Water Management System” (WMS) som gmöjliggör till exempel hygienspolningar för att förebygga legionellautbrott. Det senare är ett växande problem i bland annat Malmö, där företaget i ett antal testprojekt installerat dessa uppkopplade blandare för att följa utvecklingen och den förväntade minskningen av bakteriefall. 

“Vi jobbar också med vårt initiativ Vatten med omtanke, där vi sätter vatten på agendan för hållbarhet och miljö. För med energibesparande insatser, både i det egna hemmet och i större offentliga miljöer, går det att göra stor skillnad för miljön och skapa en hållbar utveckling. Vatten med omtanke innefattar även hur vi på företaget jobbar med  hållbarhet, exempelvis vid val av leverantörer och minskade förpackningar för att spara luft. Det kan även handla om ren lobbyingverksamhet angående materialval och liknande för VVS-installationer och upphandlingar. Det talas mycket om att spara energi, men få talar om vatten som ju faktiskt är en bristvara i stora delar av världen”, berättar Marina.

Ytterligare en stor del av FMM’s grundvärderingar rör det lokala arvet och förankringen i bygden.

”Sist men inte minst är en av sakerna i på FMM tror på lokal anknytning. Vi tror på att ha verksamhet i Mora och tror att kunderna ser en fördel i att ha en lokal anknytning och att vi verkar här på hemmaplan.”

Och med det så avslutar vi vår intervju med Marina Thors Morell från FM Matsson. Vill ni läsa mer om vår kranar och blandare i allmänhet kan ni läsa på mer om det på vår sida om att byta kran och blandare.

Har ni läsare något förslag på någon som vore intressant att prata med inom ramen för den här artikelserien? Eller kanske sitter du själv på kunskap eller erfarenheter inom VVS som det finns ett allmän- eller branschintresse att dela med sig av? Hör isåfall av dig till oss på alexander@cyklanderormokaren.se.