rörmokare älvsjö

Älvsjö

Älvsjö är ett villaparadis som Cyklande Rörmokarens VVS-montörer har stor erfarenhet av att arbeta i. Här har vi gjort både vattenmantlade kaminer, installerat solpaneler, värmepumpar, bergvärme och sjövärme. Stadsdelen kännetecknas främst utav det stora villasamhälle med hus från en brokig skara årtionden. Det finns många värmepumpar av både bergvärme- och luftvattenslag i området.

Arbetena i Älvsjö kännetecknas ofta utav villaarbeten där värmesystem utav både bergvärme- och luftvattensystem repareras och förnyas kontinuerligt. Vi på Cyklande Rörmokaren har erfarenhet av många pannbyten och värmepumpsinstallationer då detta är både ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt – och den andra biten ligger som bekant oss på Cyklande Rörmokaren nära hjärtat. Vi har erfarenhet av att jobba med de flesta typer av värmepumpar och märken som NIBE och Euronom.

Vi har även utfört jobb i lägenheter i Älvsjö såsom installation av kök och badrum, samt även blandarbyten och andra mindre servicejobb. Vi har agerat som totalentreprenader under köks- och badrumsrenoveringar där vi stått för alla installations- och ytskiktsarbeten. Detta innefattar allt från uppbyggnad av väggar och avlopp i valv och golv till ytskiktsarbeten och armaturinstallationer. Vi har givetvis erfarenhet av detta i villor och småhus med, vilket gör att vi lätt kan finna lösningar som gynnar helheten i arbetsmomenten. En stor fördel med att ha ett samordnat team där varje yrkeskategori (målare, elektriker, snickare, plattsättare osv.) lyder en och samma projektledare är att jobbet blir utfört mycket snabbare på grund av mindre handläggningstid. Detta gynnar givetvis kunden i slutändan då de själva inte behöver handleda arbetet men också för att det vid uppkomst av fel blir enkelt att veta vem man skall vända sig till.

Cyklande Rörmokaren kan infinna sig snabbt på plats då vårt söderortskontor ligger i Solberga. Våra rörmokare och VVS-are kan därför lätt ta sig till området, vilket också är anledningen till att vi jobbat så mycket där – en tradition vi hoppas håller i sig i framtiden.

Tryck här för att kontakta oss om du vill ha hjälp med av våra VVS-montörer i Älvsjö