Totalentreprenad

Totalentreprenad

Behöver du göra ett större arbete i ditt hem? Till exempel en badrums- eller köksrenovering där både golv och väggar ska rivas, nytt avlopp ska läggas och el ska kopplas, tätskikt ska sättas och vägar och golv ska kaklas. Då krävs både rörmokare, snickare, elektriker och plattsättare och du kommer behöva projektleda och upphandla med var och en av dem var, när – och eventuellt också hur – saker ska göras. Detta är ofta en svår process för en lekman som ska handleda ett arbete som ligger utanför individens professionella kompetens.

För att undvika detta problem erbjuder vi våra kunder en totalentreprenad där vi ser till att saker och ting blir gjorda på rätt sätt och under rätt förutsättningar för att arbetet ska gå snabbt och smärtfritt. Det gör inte bara byggprocessen billigare och snabbare utan det blir också lättare att påkalla fel och brister om det skulle uppstå något problem när man bara har ett företag att vända sig till, istället för flera olika firmor som alla har olika syn på vilken arbetsgrupp som brustit i utförandet.

Cyklande rörmokaren har stor erfarenhet av totalentreprenad och vi har med framgång lett badrums- och köksrenoveringar, hallrenoveringar, golvvärmeinstallationer, pannrumsinstallationer och andra typer av hantverksjobb. Vi är också öppna för att leda jobb som inte direkt är anknutet till VVS. Vi har ett stort kontaktnät av verksamma hantverkare som vi tar in vid behov och vi är vana att jobba med gränsöverskridande projekt. Många av våra VVS-montörer har också ett stort personligt intresse av heminredning/design och en bakgrund som snickare vilket gör att vi kan lösa många situationer som går utanför ramen för det som vanligen ingår i en VVS-firmas arbetsuppgifter.

Om ni är intresserade av att anlita oss för en totalentreprenad vänligen tryck på den här länken och fyll i vårt formulär, alternativt ring oss så kan vi diskutera mer vilka behov ni står inför.