Segeltorp

Segeltorp är en stadsdel och förort som är belägen i Huddinge kommun, söder om Stockholm för vilken det finns storstilade planer i framtiden. Ser man dock tillbaka på området så kan man se att det fyllt olika funktioner under olika epoker. Transformationen från lantlig bygd till dagens moderna och mångsidiga förort, gör att Segeltorp har en unik plats i Stockholmsområdets utveckling.

Segeltorps historia sträcker sig långt tillbaka. Under medeltiden var området huvudsakligen jordbruksmark och bestod av små gårdar och odlingar som försett lokalbefolkningen med livsmedel. Namnet ”Segeltorp” anses ha ursprung i en kombination av orden ”segel” och ”torp”, och det har föreslagits att det kan ha haft en koppling till fiskare eller båttransport längs de närbelägna vattnen.

Under 1900-talet genomgick Segeltorp en urbanisering och bostadsutveckling. Efter andra världskriget ökade behovet av bostäder i Stockholmsområdet, och Segeltorp var en del av lösningen. På 1960- och 1970-talen byggdes många bostadshus, både höghus och låghus, för att möta den ökande efterfrågan. Segeltorp blev en modern förort med närhet till stadens centrum och goda kommunikationsmöjligheter.

Segeltorp har en mångfaldig bostadsbebyggelse med både hyresrätter och bostadsrätter. Det finns höghus, radhus och villor som skapar en mångfacetterad och varierande bostadsmiljö. Denna diversifiering har bidragit till en blandning av olika befolkningsgrupper och en levande gemenskap.

Området har också grönområden som ger möjligheter till rekreation och friluftsliv. Bland annat finns Rågsveds ängar och Örby slottspark i närheten, som ger invånarna möjlighet att njuta av naturen.

Segeltorp har övergått från en lantlig bygd till en modern förort med en egen identitet och charm. Dess närhet till Stockholm och dess utveckling som en blandad bostads- och servicesamhälle gör den till en viktig del av Huddinge kommun och Stockholmsområdet som helhet.

Vi på Cyklande rörmokaren kommer till Segeltorp snabbt genom att utgå från vårt kontor i Solberga. För att komma i kontakt med oss, om ni behöver hjälp med VVS, el, snickeri eller måleri i er villa eller lägenhet, så är det enklaste ni kan göra att fylla i vårt formulär.