Gamla stan

Rörmokare i Gamla stan stöter på många olika problem och unika situationer på grund av byggnadernas ålder. Ofta saknas komplett dokumentation vilket gör att rörsystem byggs på rörsystem. Man kan likna Gamla Stans VVS-system vid ett lapptäcke på grund av alla de olika typer av rörmokare, rörarbetare och tekniker som lagt sin hand på det system som idag används.

På grund av att många byggnader och hus också är K-märkta i Gamla stan gör det att rörarbeten blir extra försvårade. Detta gör att man ofta kopplar på sig på de gamla rörsystemen istället för att byta ut dem från grunden. Då ett stambyte blir alldeles för dyrt när man inte får förändra ytskikt och därför måste återställa ytskiktet.

Cyklande Rörmokaren AB har sedan starten utfört arbeten i Gamla Stan och är väl införstådda med de speciella omständigheter och förhållanden som rör- och VVS arbeten i Gamla stan innebär.

Kontakta våra rörmokare för en offert på arbeten i Gamla stan.