Rot avdrag ger 30 procent rabatt på arbetskostnaden

ROT-avdrag

Vad är ett ROT-avdrag?

ROT står för Reparation, Ombyggnad, Tillbyggnad och är ett stimulansprogram som syftar till att stärka byggbranschen i Sverige. Ett ROT-avdrag är en typ av skattereduktion som ägare av småhus och/eller bostadsrätter kan få om de väljer att reparera eller bygga till. Kortfattat innebär det här att du som ägare av en bostadsrätt eller ett hus får dra av skattekostnader för upp till 50 000 (femtiotusen) kronor per år. ROT-avdraget är dessutom individuellt vilket innebär att ni, om ni är två som äger en fastighet/bostadsrätt, kan gör avdrag om 50 000 kronor var. Det vill säga totalt hundra tusen kronor.

Rotavdraget är om 30% av arbetskostnaden. Det här innebär att det inte går att göra avdrag för materialkostnader, utan enbart för arbetade timmar. Det vill säga, du kan inte göra avdrag för inköp av en toalettstol men däremot för de arbetstimmar som krävdes för att installera den. För att få utnyttja ROT-avdraget som privatperson är det flera krav som måste uppfyllas både gällande dig som person, bostaden ifråga, utföraren av arbetet samt typen av arbete. Mer detaljerad information om de regler som gäller kan ni finna här på skatteverkets hemsida. Men här nedan följer en kortfattad sammanställning över vad som gäller och påverkar merparten av våra kunder.

Vad är RUT då?

RUT står för Rengöring, Underhåll och Tvätt. Det är liknande ROT men för exempelvis städning, fönsterputsning och dylikt.

ROT-avdraget – En praktisk sammanfattning

ROT-avdraget innebär att man som köpare av byggtjänster av en bostad man äger (såsom bostadsrätt eller hus) kan göra ett avdrag om 30% av arbetskostnaden (det vill säga på arbetade timmar, inte på materialkostnad). För att få ta del av ROT-avdraget krävs det bland annat att man är minst arton år gammal och att man har skattat minst nittio procent av sin inkomst i Sverige. Från och med den första januari 2016 sänktes ROT-avdraget från 50% till 30%.

För att vi ska kunna ge ROT-avdrag till våra kunder krävs att man uppger sin Fastighetsbeteckning/Lägenhetsnummer och Bostadsrättsförenings organisationsnummer Utan denna information kan man som företag inte erbjuda sin kund ROT.

ROT ges inte för reparation av köksmaskiner, exempelvis diskmaskiner, tvättmaskiner eller andra vitvaror. Däremot för installation av dessa.

Några av de Rörmokar- och VVS-tjänster som Cyklande Rörmokaren utför i Stockholm som man kan kräva ROT på

Badrumsrenovering

Badrumsrenovering med alla dess inslag, det vill säga både de arbetsmoment som utförs av snickare, som de arbetsmoment som utförs av VVS-montörer går det att få skattereduktion (ROT-avdrag på). Det här gäller även byte av badrumsinredning eller byte av kranar. Däremot kan man inte få ROT för att reparera en enskild apparat till exempel en tvättmaskin.

Byte av blandare och andra mindre VVS-servicearbeten

Byte av blandare, byte av kranar och andra mindre VVS-arbeten, som till exempel tätning av läckande kranar eller toaletter ger rätt till skattereduktion. Däremot ger inte installation av tvättmaskin eller andra liknande inventarier rätt till att göra ROT-avdrag.

Dragning av vatten

Dragning av vatten ger rätt till skattereduktion. Detta inkluderar även när man kopplar in/drar kommunalt vatten och/eller avlopp till en äldre bostadsbyggnad. ROT kan dock inte ges krävas om kommunen utför jobbet och det är vid större projekt viktigt att komma ihåg att de kostnader som maskiner kan medföra (exempelvis inhyrning, bensin och dylikt) inte räknas som arbetskostnad och att det därför inte kan ges något ROT-avdrag på det.

Viktigt vid större vattendragningar är också att dragningen sker på den tomt där bostaden är belägen och att det vatten som dras in är avsett att användas i den aktuella fastigheten/huset.

Köksrenovering

Renovering av kök ger, liksom renovering av badrum, möjlighet till att göra ROT-avdrag och erhålla skattereduktion. Detta gäller både de delar av arbetet som utförs av VVS-montörer som de delar av arbetet som utförs av snickare.

Byte/montering av diverse typer av sanitetsporslin

Sanitetsporsling är ett samlingsbegrepp som innefattar porslin av typer som ofta återfinns i hygienutrymmen. Detta innefattar bland annat toalettstolar, badkar, bidéer och tvättställ. Byte av eller montering av sanitetsporslin såsom toalettstolar, bidéer eller andra dylika föremål omfattas av ROT-avdraget och är någonting som vi på Cyklande Rörmokaren AB gladeligen hjälper till med.

Installation av värmepumpar och solpaneler

Montering/byte/installation av värmepumpar, värmepannor och solpaneler ger rätt till skattereduktion. Likt fallet med till exempel tvättmaskiner eller annan apparatur ges dock inte rätt till avdrag för reparation/service av solpaneler, värmepumpar eller värmepannor.

I fallet med solpaneler är det också viktigt att nämna (och komma ihåg) att man inte har rätt till ROT om man fått bidrag för solpanelerna.

Installation av Diskmaskin/Tvättmaskin

Som tidigare nämnts ges inte ROT-avdrag för att laga/reparera diskmaskiner, tvättmaskiner eller andra vitvaror men däremot för installation av dessa.

 

Sammanfattningsvis kan sägas att ROT är en god möjlighet för privatpersoner som äger sin bostad att få till en renovering eller reparation till ett reducerat pris. Om ni har tveksamheter ifall era projekt och önskemål täcks av ROT är det bästa ni kan göra att höra av er till oss så kan vi ge er ett svar.

 

Ett exempel från verkligheten

Familjen Svensson bor i en lägenhet på Mariatorget, alldeles vid Hornsgatan på Södermalm i Stockholm. De ska renovera sitt badrum. De väljer att byta toalett och badkar samt att dra nya ledningar då de gamla börjat läcka lite (det var anledningen till att de började kolla på att renovera sitt badrum i första taget, men de bestämde sig för att byta ut lite mer grejer när de ändå var igång).

De köpte för detta inventarier/material för 20 000 kronor och anlitade sedan Cyklande Rörmokaren som kom cyklande från Hägerstenområdet och utförde jobbet. Totalt uppgick Cyklande rörmokarens arbetstimmar till 10 000 kronor. På dessa 10 000 kronor får familjen Svensson dra av 3000 kronor i ROT-avdrag/skattereduktion.