Södermalm

Södermalm, eller Söder, är en stadsdel som ligger oss på Cyklande rörmokaren varmt om hjärtat av flera anledningar. Dels är vi baserade i söderort och dels har vi (grundarna) gått i skolan vid Skanstull. Vi har även spenderat mycket av vår fritid i kvarteren däromkring, blåsut, Hornstull, Zinkensdamm, Mariatorget och Slussen.

Rörmässigt är Södermalm (och söderort) speciellt just med den mixen av arbetarkvarter och de modernare fina lägenheter som nu finns på Södermalm. Detta skapar en miljö som gör att det är spännande att arbeta som rörmokare på Söder då man dels kan stötta på liknande situationer som de i Gamla Stan (med bristfällig dokumentation och ett lapptäcke av olika system). En annan dag kan man som VVS-montör stöta på väl dokumenterade hus byggda under efterkrigstidens 50- eller 60-tal där allt är enkelt att hitta (till exempel Telefonplan och Aspudden). Och då har vi inte ens nämnt Hammarby Sjöstad med sina nybyggnationer!

Ett nytt stort projekt på Söder är nya Slussen som i skrivande stund håller på att byggas. Det här projektet omfattar såväl dränering, nya avlopp, tappvatten och sofistikerade rörlösningar. Dock har bygget gjort Slussen till en ännu smalare flaskhals än det var tidigare, något som – som tur är – inte drabbar Cyklande Rörmokaren i någon större utsträckning på grund av vårt val av transportmedel.

Rörmokare Södermalm

De problem som från början varit med Slussenbygget är någonting som går att implementera på många byggprojekt i de här delarna av staden. För det första problematiken med K-märkta byggnader och platser som man inte vill/kan ändra på hursomhelst men också det tekniska utförandet av arbetena med allt vad det innebär i form av transporter, platsbrist och administration. Detta är något som sällan drabbar den enskilde konsumenten/ägaren av en bostadsrätt, men om man gör mer omfattande arbeten såsom stambyten eller arbeten i undercentraler (den kärna av huset där vatten, ventilation, el och dylikt styrs för samtliga bostäder i huset) och fläktrum ingår.

Södersjukhuset, varifrån våra VVS-montörer har erfarenhet av att jobba både i korridorerna och kulvertar med att byta alltifrån tappvattenstråk, avloppsstammar, avloppsgrodor och badrumsrenoveringar är exempel på ett VVS-projekt på Södermalm som – i kontrast till Slussen – var mycket enkelt då det utfördes i byggnader av relativt ringa ålder. Arbetena var både lättillgängliga och lätt utförda då det fanns gott om arbetsutrymme trots de stora rördimensionerna i både geberit och MA-gjutjärn.

Ett annat intressant byggfenomen på Södersjukhuset är de ringledningskopplingar, det vill säga att tappvattnet matas ifrån två olika riktningar för att kunna garantera byggnadens färskvattenförsörjning. Detta system är gjort i en gammal typ av järnrör som gjutits samman med betong – en lösning man aldrig skulle använt sig av idag. Idag hade man istället jobbat med stora dimensioner utav plaströr eller som det också kallas; kompositmaterial. En lösning som är överlägsen ur såväl miljö-, ekonomi- som arbetssynpunkt. Kompositmaterialrör svetsas samman med hjälp utav speciella maskiner och muffar som gör att röret, förutsatt att det blivit rätt förbehandlat, förblir helt tätt och trycksäkert.

I och med att vi är baserade på Södermalm kan våra rörmokare vara på plats mycket snabbt. Oavsett om det gäller ett blandarbyte, en rördragning eller installation av diskmaskin eller tvättmaskin.

Kontakta våra rörmokare för en offert på arbeten på Södermalm.