Serviceavtal för bostadsrättsföreningar och hyresrättsföreningar

Serviceavtal

Alla byggnader behöver löpande underhåll för att vara i gott skick. Detta gäller all typ av hantverk; en elektriker behövs för att dra nya kablar, en snickare för att ändra och underhålla detaljer i hemmet osv. Även rörmokares tjänster behövs löpande; blandarbyten, diskmaskinsinstallationer, radiatorinstallstioner och rördragning vid större ombyggnader.

För att få bra löpande service bör en förening ha ett serviceavtal med hantverkare som verkar samvetsgrant enligt branschstandard.

Att teckna ett serviceavtal med Cyklande Rörmokaren har flera fördelar. Förutom den rabatt om mer än 8% på vårt ordinarie timpris som vi erbjuder de hushåll vars förening tecknat serviceavtal behandlar vi dessutom de kunder som omfattas av serviceavtalet som expresskunder. Detta innebär att vi prioriterar deras ärenden och försöker vara på plats inom en veckas tid från det att vi mottagit en skriftlig beställning för att lösa det aktuella problemet.

En annan stor fördel, förutom den expresskundsbehandling vi ger de hushåll som omfattas av serviceavtalet är att våra hantverkare lär känna er fastighet. Att våra hantverkare vet vad som väntar dem möjliggör allt som oftast att de kan komma bättre förberedda och att de därför kan utföra den service som behövs snabbare, vilket gynnar er som kunder med ett lägre antal fakturerbara timmar.

Det enda serviceavtalet din förening behöver

Den största fördelen med att teckna serviceavtal med Cyklande Rörmokaren är dock vår erfarenhet av att Totalentreprenader. Även om Cyklande Rörmokaren i grunden är en Rörfirma fylld av VVS-montörer så har vi ett stort kontaktnät av duktiga hantverkare (elektriker, snickare, målare, plattsättare, isolatörer etc.) och erfarenhet av att projektleda både större och mindre byggprojekt från ”ax till limpa”. Därför kan er förening tryggt överlämna den löpande servicen av er fastighet till oss på Cyklande Rörmokaren.

Ett serviceavtal är ickebindande och kan sägas upp närsomhelst. Om ni är intresserade av ett serviceavtal med oss, vänligen kontakta oss på mail: hej@cyklanderormokaren.se

Se även följande Erbjudande om Serviceavtal– detta dokument kan också tjäna som diskussionsunderlag för föreningens styrelse gällande vårt erbjudande.

Jag vill ladda ner intyget om att min förening omfattas av serviceavtal

Om er förening har fattat beslut om att ni skall ingå serviceavtal med Cyklanderörmokaren hittar ni det intyg som skall sättas upp i trapphuset: Intyg om Serviceavtal

För att ni skall omfattas av Serviceavtalet skall två villkor uppföljas från föreningens sida:

  • Intyget skall sitta uppe väl synligt i Trapphuset
  • En länk skall finnas från föreningens hemsida till Cyklande Rörmokarens hemsida (www.cyklanderörmokaren.se)

Om ingen hemsida finns att tillgå, eller ni av andra skäl inte kan få upp en länk till vår hemsida (det vill säga att ett av de två villkoren uppfyllts) erhåller föreningen 4% rabatt och expresskundsbehandling. Då är det följande intyg som skall sättas upp i trapphuset Intyg om Serviceavtal 4 procent.

Vid funderingar om Serviceavtal eller andra sätt som vi på Cyklande Rörmokaren kan vara behjälpliga i er fastighetsskötsel, vänligen kontakta oss via vårt smidiga kontaktformulär eller via telefon.