Installation av avfallskvarn

Matavfallskvarnar

Med den ökade miljömedvetenheten i samhället har det skett ett antal olika förändringar av exempelvis:

  • Transport (exempelvis det cyklande som ligger oss varmt om hjärtat)
  • Kost (många äter mer vegetariskt på grund av den väsentligt lägre klimatpåverkan)
  • Avfallshantering (mycket avfall idag bränns och används för uppvärmning och dylikt)

En av de innovationer som slagit stort i svenska hem på senare år är matavfallskvarnar, på vissa ställen – till exempel Norra Djurgårdsstaden – är det inte ens ett val utan någonting som måste finnas i alla lägenheter.

En matavfallskvarn är just vad det låter som; en kvarn för matavfall. Den fungerar på sådant vis att den mat som stoppas in i den mals ner och skickas sedan via avloppssystemet till en separat tank eller till ett reningsverk där det det avskiljs från vattnet och sedan används som grund till biogas.

Cyklande rörmokaren erbjuder möjligheten att installera matavfallskvarnar. Den modell vi rekommenderar är Kitchen Friend W5, som ni också ser på bilden ovan.

För att kontakta oss angående installation av matavfallskvarnar, hänvisar vi till vårt kontaktformulär eller till telefon på 076 885 68 76.

Det finns flera fördelar med att installera en matavfallskvarn istället för att använda sig av det vanliga avfallssystemet:

                  Miljömässigt innebär det:

  • Minskade transporter
  • Väsentligt högre insamlingsgrad (ca 240% högre än insamling med påse)
  • Mindre problem med skadedjur minskar, såväl i hemmet som i soputrymmen

                  Ekonomi och bekvämlighetsmässigt:

  • Sänker kostnaderna för sophantering och gör ett definitivt slut på läckande soppåsar!
  • Frigör ytor i fastigheten som kan användas till annat (säljas, hyras ut etc)
  • Standardhöjande för de boende vilket även det inverkar på försäljningspriser/hyror

Många som börjar använda matavfallskvarnar säger att det är en upplevelse liknande den som en diskmaskin ger. När man väl har börjat använda sig av den är det svårt att tänka sig att vara utan den komfort som den skänker.

Utvecklingen mot ett hållbarare samhälle är någonting som genomsyrar hela vår verksamhet och därför tycker vi att det är både roligt och bra när vi får chansen att installera en matavfallskvarn!