Bilning och spårning

Spårning och bilning i väggar och golv

Cyklande Rörmokaren Cyklande Rörmokaren

Sedan det blivit populärt att gömma rördragningar och andra praktiska funktioner i väggar och golv så har också arbetet med att spåra och göra fördjupningar i vägg och golv blivit allt vanligare. Det här gäller särdeles badrumsrenoveringar i äldre hus och fastigheter. I nybyggen bygger man oftast konstruktionen så att rören och andra praktiska VVS-attiraljer redan är inbyggda från början.

Vad är skillnaden mellan att spåra och bila?

Att spåra innebär att man sågar en skåra i betong, tegel eller liknande stenmaterial för att på så sätt lättare kunna bila ur materialet på ett lättare och mer kontrollerat vis. När man spårar kan detta göras med olika typer av sågverktyg, men den generella principen är att man gör det med en roterande klinga som beroende på material kan vara diamantförsedd.

När man bilar har man en spetsig eller kilformad huggmejsel som vibrerar och slår sig in eller sönder i stenen eller betongen. I somliga fall kan materialet ifråga vara mycket hårt eller extremt välarmerat (det vill säga att betongen har ett järnskelett som motverkar sprickbildning och förstärker betongen). Detta kan försvåra bilningsarbetet och kan göra att man behöver kapa eller skära av sektioner i betongen för att lättare kunna spräcka loss den.

När behöver man vanligtvis spåra eller bila?

Spårning och bilning sker nästan alltid vid helrenoveringar av badrum. När man lägger nya golvgrodor och rör krävs det dels för att få bort och frilägga rören men också för att få bort det gamla befintliga golvet.

Bilning kan också krävas vid stambyten för att avlägsna betong och stenmaterial kring stammarna i bjälklaget. Det krävs också vid nyrenovering av badrum där man vill förlägga dolda rör i väggarna men utan att sadla på (att ”sadla på väggarna” betyder att man bygger upp med reglar på den gamla väggen för att kunna bygga ut en ny vägg så att man får plats med rör däremellan utan att behöva spåra) väggarna. Alltså regla upp och bygga ut väggen så att rör får plats bakom. Vill man inte göra detta för att behålla så mycket yta som möjligt måste man istället spåra i vägen för att sedan bila. Anledningen till att man inte bara bilar, vilket är ett alternativ när man jobbar med mjukare material som lecasten eller lättbetong, är att man kan få ett smidigare och mindre snitt i väggen som då kan vara lättare att återställa. Alltså;man spårar för att undvika onödigt mycket spacklingsarbeten då sprickbildningarna tenderar till att bli mycket vida vid bilningsarbetet.
 
Har du frågor och funderingar kring bilningsarbeten, tveka inte att kontakta oss, antingen via vårt smidiga kontaktformulär eller ring oss på 08-30 81 21! Vi har stor erfarenhet av att spåra och bila i fastigheter i Stockholm!