En bild på Farsta

Farsta och Farsta strand

Farsta strand är en idyllisk och mångfacetterad stadsdel som är belägen i södra Stockholm. Vi på Cyklande rörmokaren betjänar området från vårt söderortskontor i Solberga, från vilket Farsta och resten av söderort ligger inom cykelavstånd. Vi på firman har tillbringat mycket tid här då vi som grundat bolaget delvis vuxit upp i området men också tillbringat en hel del tid där i vuxen ålder. Grönområdena är supertrevliga! Farstas historia sträcker sig långt tillbaka i tiden och har genomgått en rad förändringar som har format området till det det är idag. Från sina rötter som en småskalig bondgård till att bli en modern och mångkulturell stadsdel, har Farsta strand en fängslande historia som speglar Stockholms utveckling.

Farsta strands ursprung går tillbaka till medeltiden. På den tiden var området huvudsakligen en jordbruksbygd, med små gårdar och odlingar som försörjde de närliggande samhällena. Namnet ”Farsta” har sitt ursprung i det fornsvenska ordet ”fardhir” eller ”farthir”, som betyder ’passage’ eller ’vägskäl’. Detta avspeglar områdets strategiska läge som en korsning av vägar och en passage för resande mellan olika delar av landsbygden. En helt annan association än ”Daddy’s Town”, som många skämtsamt kallar området idag.

Under 1800-talet genomgick Farsta strand en förvandling när industrialiseringen och urbaniseringen tog fart i Stockholm. Järnvägslinjer drogs genom området, vilket möjliggjorde en snabbare och enklare kommunikation med stadens centrum. Denna utveckling ledde till att området gradvis blev mer tillgängligt och attraktivt för bostadsbyggande.

Under 1900-talet blev Farsta strand en del av Stockholms expansiva bostadspolitik. Efter andra världskriget satsade staden på att bygga nya bostadsområden för att möta den ökande efterfrågan på boende. I början av 1960-talet inleddes byggandet av det moderna Farsta strand, som kom att utgöra en del av det större Farsta-projektet. Här planerades en mix av höghus, låghus och grönområden för att skapa en balanserad och trivsam miljö för de boende.

Farsta strand har genom åren lockat människor med olika bakgrunder och kulturella influenser. Denna mångfald har bidragit till områdets unika atmosfär och identitet. Idag återspeglas detta i de olika restauranger, affärer och kulturella aktiviteter som finns i området.

En central punkt i Farsta strand är Farsta centrum, som är en modern och levande mötesplats. Här finns ett brett utbud av butiker, restauranger och andra tjänster som serverar både de boende och besökare. Farsta strand erbjuder också närheten till natursköna områden som Magelungsskogen och Drevviken, vilket ger möjligheter till friluftsliv och rekreation.

Farsta strand har genomgått en resa från sina beskedliga jordbruksrötter till att bli en levande och integrerad del av Stockholm. Genom historiska förändringar och urban utveckling har området formats till en eklektisk och attraktiv stadsdel där gammalt och nytt möts. Med sin mångfald, gröna områden och närhet till stadens puls fortsätter Farsta strand att vara en plats där människor kan bo, arbeta och njuta av livet.

Vi på Cyklande rörmokaren ser fram emot att hjälpa er med såväl VVS, el, snickeri och plattsättning i Farsta! Och det oavsett om ni bor i en villa eller lägenhet – inget jobb är varesig för litet eller för stort!

För att komma i kontakt med oss är det enklaste att ni fyller i vårt kontaktformulär