Byte av blandare

Byta kran – Byte av köksblandare eller duschblandare

Har du problem med din blandare?

Anledningen till att man vill reparera eller byta blandare kan vara många. Det kan handla om alltifrån att man har byggt om köket eller att man bara vill fräscha upp utseendet. Det kan också bero på läckande packningar eller kranar som inte håller ordentligt tätt. Oavsett vilket kan våra VVS-montörer lösa problemet. Vi på Cyklande Rörmokaren förespråkar alltid att försöka laga och reparera de blandare som redan finns på plats, snarare än att byta ut dem då detta minimerar miljöpåverkan och priset för kunden.

Vad vi kan göra med just ert ärende beror på många faktorer såsom bland annat vad det är som gått sönder (vilken del) eller vilken modell det är på blandaren. Vårt mål är dock alltid att lämna både en fungerande badrums- eller kökskran samt att göra reparationsarbetet eller bytet så smidigt och snyggt som möjligt. Då vi talar om en VVS-detalj som är mycket synlig och gör ett avgörande intryck på helhetskänslan av det utrymme (i det kök eller badrum) som den är placerad i.

Tveka inte att höra av dig till oss på antingen telefon 08-30 81 21 eller genom vårt smidiga kontaktformulär när du behöver hjälp med din blandare.

Vad är en blandare?

Ordet blandare är ett samlingsnamn för det som många lekmän kallar för kran men har i själva verket många olika beteckningar beroende på vilket utrymme den placeras i. För människor som är bevandrade inom VVS är de aktuella beteckningarna egentligen;

 • Disklådsblandare (kökskran)
 • Tvättställsblandare (badrumskran)
 • Duschblandare (kranen i duschen)
 • Spolblandare (den typ av kran som ofta monteras vid utslagsbacken)

Det råder också ett visst missförstånd kring att vattenutkastare skulle vara en typ av blandare, men det är det inte – eftersom att den inte på något sätt blandar varm- och kallvatten för att uppnå en viss temperatur utan enbart VVS-funktionen utav en avstängningsventil.

Just som ordet antyder är blandarens funktion att blanda kallt och varmt vatten för att uppnå den temperatur som önskas. Detta skall ses i ljuset av den traditionella konstruktionen (som till dags dato är mycket vanligt förekommande i exempelvis England) att man har en kran för varmt och en kran för kallt vatten.

En rolig anekdot är också att rent språkmässigt verkar Sovjet ha tagit influenser av Norden gällande VVS-lösningar då både ordet kran och dusch är låneord från svenskan i det ryska språket.

Vad kan gå sönder i en blandare?

Det finns många mekanismer som kan gå sönder i en blandare, då det är en relativt komplex men i de flesta fall hundra procent mekanisk konstruktion. Detta gör att om man till exempel står i duschen och någon skulle få för sig att stänga av kall- eller varmvattnet i källaren kommer flödet omedelbart strypas för att förhindra skålning eller köldchocker i duschen. Detta fungerar på grund av att blandaren har en mekanisk känselkropp som reagerar med höga och låga temperaturer som, om temperaturen överstiger eller understiger somliga nivåer stänger av tillförseln av vatten, omedelbart. Detta helt oberoende av tillgång till elektricitet eller annan typ av utomstående energikällor. Alltså är den helt mekanisk i sin konstruktion.

Några av de fel som ofta uppstår i blandare listas här:

 • Droppande kran
 • Läckande vatten mellan delar på blandaren
 • Förseningar och fördröjningar i temperaturreglaget
 • Inget vatten kommer när man vrider på kranen
 • Oljud och tjutande från blandaren

Hur byter man en blandare?

Vid byte av blandare finns det flera utomstående faktorer som avgör hur lång tid arbetet kommer att ta. Det är alltifrån hur stort hålet är i diskbänken/handfatet till vilken typ av kopplingar som tidigare använts för att ansluta blandaren som tidigare satt monterad. Längden på anslutningsrören varierar också från modell till modell vilket också påverkar hur mycket material som går åt för bytet.

Vid byte av blandare erbjuder vi två olika former av lösningar. Antingen att kunden själv inhandlar den modell som han eller hon önskar montera eller att vi inhandlar antingen en standardmodell eller en blandare efter kundens önskemål. Vi rekommenderar oftast att kunden själv köper blandaren och att vi endast kommer ut på plats och monterar den. Dock förutsätter detta att den blandare som valts är typgodkänd och uppfyller kraven som ställs av Säker Vatten. Det kan dock vara svårt för kunden att känna till vilka blandare som är typgodkända för svenskt bruk.

Viktigt att tänka på vid köp av egen blandare

Utomlands är ofta vattentrycket lägre än i det standardiserade svenska vattennätet vilket gör att exempelvis blandare från Tyskland, England och Frankrike inte uppfyller kraven och även slits och går sönder då de inte är byggda för att tåla det svenska vattentrycket. Vi i Skandinavien har nämligen bland det högsta trycket i världen i våra rörsystem och de typgodkända blandarna är kvalitetstestade just för att klara av det här höga trycket. Dock kan butiker och återförsäljare fortfarande sälja dessa blandare och VVS-attiraljer till privatkunder då EU:s fria handel gör det omöjligt för Sverige att reglera försäljningen utav dessa otillräckliga produkter. Det tråkiga med det här är att kunden ofta inte blir informerad om denna problematik och därför inte inser problemet innan det är för sent.

Jag har redan köpt en jättefin blandare, men den är inte typgodkänd – kan ni montera den ändå?

Som tur är finns det en teknisk lösning på detta dilemma som vi på Cyklande Rörmokaren har tagit fram, just för de kunder som är måna om att ha en viss modell som tar hänsyn och uppfyller kraven för Säker Vatten så att det inte blir några komplikationer med försäkringsbolag om senare komplikationer skulle uppstå. Tyvärr medför detta givetvis extra kostnader iform av den tekniska lösning med trycknedsättande och läckindikerande utrustning som måste finnas på plats för att uppfylla Säker Vattens krav.

Kontakta oss för mer information om detta.

Märken som vi rekommenderar (och kan reparera)

Somliga fabrikat har prioriterat reparationsmöjligheter mer än andra (vilket vi på Cyklande Rörmokaren applåderar). Nedan följer en lista på blandarmärken som ofta går att reparera när de är trasiga. Detta är ingen definitiv lista, och givetvis är det från fall till fall som vi måste göra vår bedömning av möjligheterna till reparation.

 • Tapwell
 • FM Mattson
 • Mora
 • Grohe
 • HansGrohe
 • Oras
 • IKEA

Detta är också de märken av blandare som vi rekommenderar våra kunder att köpa om det behövs monteras en ny blandare – just på grund av att de enkelt går att reparera om någonting går snett samt inte minst att de uppfyller alla Säker Vattens krav.

Jag vill reparera min blandare, men märket står inte listat ovan

Det finns många typer av blandare som går att reparera men som inte vi har möjlighet att köpa reservdelar till via våra grossister. Detta kan bero på att blandaren inte är typgodkänd eller inte uppfyller Säker Vattens krav men vi kan givetvis reparera blandaren åt er ändå om du som kund själv tar fram reservdelarna som krävs för att åtgärda problemet. Vi kommer då ut till dig och reparerar din blandare för ett fast pris som förutsätter att reparationsarbetet går friktionsfritt utan komplikationer.

Det enklaste sättet att ta reda på vilka delar som behövs är att ringa upp återförsäljaren där den aktuella modellen inhandlades eller går att köpa. Då kan de ta fram insatser eller packningar som krävs för att åtgärda eventuellt läckage eller liknande.

Jag har en IKEA-blandare, vad gäller?

Grattis! IKEA reparerar blandare kostnadsfritt vilket betyder att du inte behöver anlita oss, eller någon annan VVS-firma för den delen. Skulle det dock vara som så att du vill anlita oss ändå på grund av långa väntetider hos IKEA kan vi givetvis komma och reparera din blandare för samma kostnad som vid ett vanligt reparationsarbete.

Om du har problem med din kran, eller andra VVS-frågeställningar, är det enklaste sättet att kontakta oss antingen på telefon 08-30 81 21

 eller genom vårt smidiga kontaktformulär.