Avgasare

Vad är en avgasare? 

Cyklande Rörmokaren Värme, VVS Leave a Comment

Avgasare

Avgasare TTM NoXygen® från TTM Energiprodukter

Avgasare är en extern enhet som tar bort gaser i värmesystemet och förbättrar livslängden för både rör, ventiler och armaturer i systemet, samt ger vattnet bättre energibärande egenskaper. Den typ av avgasare vi talar om här är undertrycksavgasare.

När det kommer till gamla värmesystem är dom ofta uppbyggda med järnrör och radiatorer i stål och plåt. Detta leder till att systemet med tiden behöver bytas ut då rör och komponenter rostar sönder (korrosion). Rosten uppstår främst på grund av det syre som finns i vattnet men som med tiden brukar kunna luftas ur. Det är därför det är viktigt att inte tappa ur och fylla på systemet för ofta då det kortar ned livslängden på systemet. Framför allt om det inte luftas som det ska efter en urtappning. Läs mer om detta på vår blogg om luft i radiatorer.

Vi har inte haft en avgasare tidigare så varför är det bra att installera en nu?

Numera byggs många komponenter av värmesystem upp i PEX-rör som tex golvvärme. Problemet med dessa rör är att dom inte är diffusionstäta vilket betyder att syre tar sig igenom rören som syresätter vattnet trots att inget nytt vatten tillsatts. En annan vanligt förekommande komponent är öppna expansionskärl som pumpar in vatten i systemet. Eftersom  att dessa är öppna mot atmosfären syresätts vattnet och luft kommer in i systemet. 

Förlänger avgasare systemets livslängd?

För att lösa dom här typerna av problem så finns det numera avgasare som tar bort allt syre i systemet men också andra gaser och föroreningar som riskerar att förkorta livslängden.

Förutom det så filtrerar dom systemet så att mängden partiklar minskas vilket även gör att ventiler och komponenter i systemet håller längre.

Hur fungerar en avgasare?

Avgasaren installeras för det mesta i anslutning till undercentralen och trots att det är längst ned i huset så kommer den kunna få bort luften högst upp oavsett hur många våningar huset har. Avgasaren gör detta genom en kompressor som drar alla gaser ur vattnet och sedan skickar ut helt syrefritt vatten i systemet. Tack vare att vattnet på molekylär nivå alltid försöker jämnas ut med sin omgivning så absorberar vattnet syret högst uppe i huset och transporterar det till avgasaren som avlägsnar det.

En annan fördel med avgasare är också att dom finns i utförande med automatisk påfyllning så att man slipper tänka på att fylla upp systemet själv. 

Hur många år kan avgasaren förlänga livslängden på systemet? 

Det går inte att säga exakt hur många år en avgasare kan förlänga livslängden. Det finns väldigt många komponenter att ta hänsyn till. Ett system som är helt tätt och aldrig fylls på med nytt vatten kommer avgasaren inte göra så stor skillnad för. Ett system som det regelbundet görs arbeten på eller som tappas ur med jämna mellanrum kan den rädda många årtionden. En annan faktor är också i vilket skick systemet är när den installeras. Desto bättre skicket är desto fler år eller årtionden kan den rädda, något som innebär enorma besparingar för både ekonomi och miljön.

Vad kostar en avgasare?

Beroende på modell varierar priset kring 30-60 000 kr för själva avgasaren och därefter tillkommer installationen som varierar från ca en halvdag till flera dagar beroende på hur stor och komplex en anläggning är och hur mycket annat som behöver justeras eller bytas ut.

Vi pratar avgasare med TTM

I videon pratar Hugo Wolgers och Thomas Alvberg från TTM om avgasare vid ett platsbesök under en av Cyklande Rörmokarens installationer i en BRF i centrala Stockholm.


Hör av er till Cyklande Rörmokaren för att optimera och säkra ert värmesystem med en avgasare!

 

Lämna ett svar