Stetoskop

Självkontroll av köksblandare – vad kan vara fel?

Cyklande Rörmokaren Cyklande Rörmokaren

Ett av de vanligaste jobben som efterfrågas av rörmokare är blandarreparationer på just köksblandare.

Det är kanske inte så konstigt med tanke på att det är en av de VVS-detaljer som man handgripligen sliter i mest och använder oftast. Tar man i åtanke att vi människor är till 70% vatten och att vi klarar oss ganska länge utan mat men bara några dygn utan vätska är det inte heller konstigt att kranen är en välutnyttjad attiralj.

Blandare och blandarbyten i mer generella termer har vi skrivit om tidigare på vår sida om blandare.

Den här bloggen syftar till att vara en enklare guide för att själv kunna avgöra vad som är felet på just er blandare.

Om det inte kommer varm-/kallvatten är felet förmodligen inte explicit placerat i blandaren. Då kan det behövas en mer utförlig felsökning av systemet för att avgöra var felet ligger och vilka åtgärder som måste tas.

När det läcker från blandaren är det dock enkelt att göra en första koll för att se vad som kan vara fel. Det här är bra att göra för att den aktuelle VVS-montören ska kunna bilda sig en god uppfattning om jobbet innan han eller hon är på plats.

Läckage kan i huvudsak komma till uttryck på två sätt:

Läckage ifrån pipen – engreppsblandare

När vi säger ”läckage från pipen” menar vi ett läckage ifrån pipens själva vattenmyning. Det kan ofta te sig som ett jämt droppande eller till och med, i somliga fall, en svagt rinnande stråle. Generellt sett är det insatsen som det är fel på (och måste bytas) om blandaren är en så kallad engrepsblandare (klicka på följande länk för att läsa mer om engrepsblandare).

Det finns främst två olika typer av insatser till engreppsblandare; keramiska insatser respektive ventilhylsor. Ett annat vanligt ord på ventilhylsa är ”insatskolv”.

Den keramiska insatsen är ofta en plastkomponent med gummipackningar som säkrar att flödet av vatten inte rinner utanför blandaren medan den keramiska delen inuti blandaren är det som styr flödet ut till pipen. I fall där den keramiska insatsen antingen har spruckit eller på annat sätt gott sönder blir vredet trögt och det blir svårt att reglera såväl flöde som temperatur.

Ventilhylsor har en tätande O-ring och kolv med filter som reglerar och blandar vattenflödena.

En viktig detalj när man byter insats är att kunskap finns om vilket märke och vilken typ av blandare som behöver repareras. Trots vår erfarenhet av blandare och blandarbyten är det inte alltid helt lätt att identifiera blandaren i fråga. På grund av det här ber vi så gott som alltid om bilder på blandaren som behöver lite kärlek, då det ger de absolut förutsättningarna för ett smidigt reparationsarbete.

När vi väl lokaliserat modell och tillverkare beställer vi in insatsen och byter ut den på plats.

En lista på vanliga blandare som vi ofta byter insatser på kommer här nedan:

  • Mora
  • FM Mattson
  • Tapwell
  • Oras
  • Grohe
  • Hans Grohe
  • Gustavsberg

I de fall då vi inte hittar vilken den aktuella modellen är eller när reservdelar ej finns att tillgå på marknaden (till exempel på grund av ålder) kan vi tyvärr bli tvungna att byta blandaren. I somliga extrema fall kan blandaren ha ärgat igen eller på annat sätt eller på annat sätt blivit modifierad tidigare med lim eller liknande vilket gör att blandaren inte går att plocka isär utan att skada armaturen och går då heller inte att reparera.

Att byta blandare är någonting vi inte föredrar att göra, och vi försöker alltid att reparera då det är både billigare och mycket bättre för miljön. Därför prioriterar vi också om vi blir tvungna att byta blandare att montera väletablerade märken som vi vet att det är lätt att få fram reservdelar till, även många år efter det att produkten har utgått ur det ordinarie sortimentet.

Läckage ifrån pipen – tvågreppsblandare

Tvågreppsblandare varierar precis som engreppsblandare gällande modell av insats beroende på typ och märke av den aktuella blandaren. I många enklare äldre modeller, från cirka 1920-1970-tal, kan det räcka med att byta krankäglorna i blandaren. Dessa finns i olika modeller och storlekar. I fall som dessa går bytet enkelt och smidigt och tillskillnad från keramiska- och kolvinsatser så är dessa reservdelar väldigt billiga.

Men i tvågreppsblandare kan det också vara en kolvventilslösning med O-ringar som tätar och sluter blandaren vid öppet och stängt läge. Dessa armaturer är krångligare att hitta rätt insatser till då de ofta är anpassade enskilt för den specifika modellen av den blandare som de sitter på, vilket försvårar möjligheterna att hitta passande delar. Och dessa delar blir då också ofta dyrare.

Läckage ifrån armatur när blandaren är på

När det läcker ifrån själva armaturen under användning beror det oftast på att O-ringarna eller packningarna åldrats och gått sönder. Vid fall som dessa är det, förutsatt att man känner till modell och märke, lätt att justera och reparera. Detta gäller för båda typerna av blandare.

Läckage ifrån armatur när blandaren är avstängd

I fall som dessa är möjligheterna för reparation oftast sämre. Det är både en betydligt större risk för vattenskador då läckaget kan förvärras på kort tid under tidpunkter på dagen då ingen är hemma för att stänga av vattentillförseln i rören (förslagsvis med hjälp av en ballofix.

I somliga fall kan dock även här läckaget bero på att insatsen är trasig, och då ofta i någon av gummipackningarna som tätar mellan insatsen och armaturen. Är detta den aktuella diagnosen kan det fortfarande vara värt att reparera blandaren.

 Vill ni veta mer om våra tjänster gällande att reparera och byta blandare hänvisar vi er antingen till vårt kontaktformulär eller vår telefon: 076 885 68 76.