luftningsnyckel för avluftning av luft i radiatorer

Luft i radiatorer – Felsökning och åtgärder

Cyklande Rörmokaren Värme 1 Comment

Häromdagen frågade en kund oss om vi kunde hitta och lösa ett problem med luft i radiatorer. Problemet bestod i att när kylan kom uppmärksammades det att det inte fanns någon värme i radiatorerna på de övre planen i huset. Trots att de vid upprepade tillfällen avluftat radiatorerna så återkom problemet med ny luft som samlades i radiatorerna.

Systemet hade tidigare under året tappats ur och fyllts på på nytt men mängden luft som återkom varje gång de luftade stod inte i proportion till att systemet fyllts på vid endast ett tillfälle tidigare. Vi blev därför tillkallade för att felsöka och försöka se vad det här kunde bero på.

Felsökning av luft i radiatorer

Det tog inte lång tid för vår montör på plats att hitta den troligaste anledningen till varför detta problem uppstod. Det hela låg i att systemet var utrustat med en automatisk påfyllning. I kärlet kunde man se att det tömts omkring 100 liter vatten. Detta är då vatten som står öppet mot atmosfären och därför blir syresatt med tiden.

Vårt nästa steg var därför att börja med att markera kärlets nivå med datum för att kunna avgöra om systemet fortsätter att fylla på med vatten. Därefter så uppstod givetvis frågan vart vattnet kunde ha tagit vägen.

Ett skäl kan givetvis vara det faktum att systemet vid upprepade tillfällen luftats och därför således börjat tömma påfyllningskärlet. Men det kan också bero på att det någonstans i systemet har uppstått ett läckage. Så vårt nästa steg var helt enkelt att kontrollera ifall att det rimligtvis kunde läcka någonstans ifrån som var möjligt att se med blotta ögat. Vi kunde dock konstatera att många av stamventilerna för värmen i källaren var mycket föråldrade, En del hade tydliga spår av korregering och fukt. En indikation på läckage. Dessvärre kunde vi konstatera att det lilla läckage som uppstått på dessa ventiler sannolikt inte kunde förklara tömningen av påfyllningskärlet.

Åtgärder vid luft i radiatorer

Vår nästa punkt vart därför att börja med att försöka bli av med problemet att föreningen kontinuerligt var tvungen att lufta. Vilket kommer kräva en installation av automatavluftare på systemets högsta punkter. Därefter kommer uppgiften att försöka kartlägga om det finns något läckage på systemet. Svårigheterna med detta ligger i att man måste vara säker på att ingen av ventilerna inte klarar att hålla tät mot det övriga systemet. Detta resulterar i sådana fall i att man måste byta stamventilerna för att vara säker på att inga mätfel uppstår.

Därefter tillkommer problemet med temperaturer då vattnet vidgas eller krymper vid tempereraturförändringar. Detta kan skapa ett mätfel i sig vilket resulterar i att man antingen måste utföra provtryckning under väldigt lång tid eller med väldigt högt tryck under en kort tid. Dock är det andra alternativet inte ett önskvärt tillvägagångssätt. Systemet är gammalt och en provtryckning av det slaget i sig kan skapa läckage vilket gör att man får återgå till alternativ nummer 1.

Efter att ha isolerat på vilken stam läckaget kan ha uppstått på blir nästa steg att helt enkelt att börja leta läckage i dolda utrymmen. Beroende på vad som framkommer vid denna undersökning får man anpassa de nödvändiga åtgärderna därefter.

Hur kommer luft in i radiatorerna

Varifrån kommer luften i värmesystemet?

Vid uppbyggnad av värmesystem fyller man generellt sett dessa med tappvatten, det vill säga dricksvatten. Dricksvattnet är i sin tur naturligt syresatt vilket resulterar i att luftbubblor efter ett tag bildas i systemet. Detta kan liknas vid när man fyller ett dricksglas med vatten och låter det stå en liten stund. Små bubblor bildas då på glasets insida.

Varför samlas luften högst upp för?

Detta beror på att luften i systemet inte bara kan frisläppas från vattnet, utan det kan även komprimeras. Detta gör att luften frisläpps där vattnet är under minst tryck, vilket naturligt sker vid systemets höjdpunkter. I systemets lågpunkter, exempelvis bottenvåningar och källarplan, så komprimeras luften in i vattnet för att sedan frisläppas vid höjdpunkterna. 

Är luft i värmesystem farligt?

Generellt sett ja då många värmesystem är uppbyggda utav järndelar som i kontakt med syre, det vill säga luften i systemet, börjar rosta. Även i modernare system av plast, koppar eller mässing så kan luften, om den samlas i pumparmaturer eller elpatroner, skada dessa armaturer på grund av överhettning eller friktion. Utöver detta får systemet en sämre verkningsgrad då det med luft i systemet inte klarar av att leverera värme som det ska.

Hur kan jag undvika att få luft i mitt värmesystem?

Undvik att fylla på värmesystemet i onödan. Om det ofta behövs göras beror det sannolikt på att någonting är fel. Detta kan bero på många olika faktorer, en av dessa är om expansionskärlet spruckit. Det kan också bero på att nya enheter installerats i systemet och i samband med detta tillsatt ny luft.

Vid installation av nya enheter måste man vara noga med att lufta ur dessa innan du släpper på cirkulationen. Därutöver kan du med intervaller som blir längre och längre testa att lufta radiatorer och höjdpunkter i systemet. Dock kommer detta inte behövas om systemet inte har fyllts på efter ett par års drift.

Har du behov av att se över ditt värmesystem? Eller kanske har du eller din förening behov av andra VVS-tjänster? Tveka inte att höra av er till oss på Cyklande Rörmokaren. Det enklaste sättet att nå oss på är att antingen ringa 08-30 81 21 eller fyll i vårt smidiga kontaktformulär så kontaktar vi er så snart som möjligt!Comments 1

  1. Pingback: Vad är en avgasare?  - Cyklande Rörmokaren

Lämna ett svar