Spolmaskin på cykel

Spolning av avlopp

Ibland händer det att varken propplösare eller rensfjädrar kan lösa problemet med ett stopp i avloppet (se vår blogg om stopp i avloppet). Ett alternativ då är att man går in med en högtrycksslang som spolar bort och spolar rent sediment, fett och andra partiklar som fastnat i avloppet och skapat en propp. Högtryckssprutan kan vara utformad på olika sätt men har ofta en stråle som sprutar rakt fram och flera strålar som sprutar bakåt. Detta gör att den går som en svävande jetslang som trycker sig själv igenom rörsystemet med kraften ifrån det extremt höga vattentrycket som den genererar. Beroende på vad man har för maskin så kan trycket ligga på 50 till 120 bar. Det gör så att man behöver vara medveten om ifall avloppssystemet är i dåligt skick då det finns en risk för att gamla, rostiga gjutjärnsrör kan gå sönder i samband med att man spolar dem ifall att man applicerar för högt tryck (se vår blogg om gjutjärnsrör).

Om man bara ska spola ett stopp som sitter i en lägenhet eller ett hus kan man ofta börja spola direkt där felet är uppenbart, det vill säga den punkten där stoppet märks. Men ska man spola en hel fastighet är det lite mer att tänka på. Normalt sett brukar man räkna med att ett hus behöver få avloppsstammarna spolade åtminstone en gång vart tionde år – detta för att avloppet av naturliga skäl bygger lager på lager av sediment som så småningom kan falla isär och resultera i ett totalstopp i rören med effekten att den inre dimensionen för vattnet att rinna igenom minskar, vilket också kan resultera i totalstopp.

 

Behöver du hjälp med ett stopp i dina rör eller avlopp? Tveka inte att kontakta oss på Cyklande rörmokaren. Fyll i vårt kontaktformulär eller ring oss så återkommer vi så snart vi kan. Vi brinner för att hjälpa våra kunder med alla typer av VVS-relaterade problem, inklusive att spola!

 

Egenkontroll – vad kan du göra själv?

Vi rekommenderar inte att man använder sig av diverse propplösare, då de för det första sällan löser problemet och dessutom gör kemikalierna att plasten kan överhärda och bli spröd, alternativt att gjutjärnsrören rostar snabbare.

Innan du bestämmer dig för att ett proffs så är det bra att själv först kontrollera att vattenlås och silar samt bottenventiler inte är igensatta. Det kan du göra genom att montera isär vattenlåset, tömma det och göra rent det. När du gör detta ska du dock vara noggrann med att dokumentera vilka delar som sitter vart så att du får ihop vattenlåset rätt igen efter rengöringen.

Beroende på vart stoppet sitter finns det tillgång till ett duschmunstycke och brunn så att du kan spola ur rören så är det att föredra. Samla dock upp allt fett och sediment som kommer ur och släng det i kompostsoporna – om du spolar ner det finns det risk för att stoppet bara hamnar någon annanstans.

Innan du monterar tillbaka vattenlåset: sätt en hink under handfatet eller diskhons utlopp och testa att spola vatten i hon eller tvättstället. Om vattnet rinner igenom utan problem vet du att stoppet inte sitter i silen eller bottenventilen. Rinner inte vattnet igenom så måste du skruva isär bottenventilen och rengöra den med. Samma sak gäller här som med vattenlåset – var noga med dokumentationen av hur bottenventilen är monterad så att du får ihop den igen. Därefter kan du montera tillbaka alltsammans och testa på nytt om avloppet fungerar eller ej. Tänk på att om stoppet ligger långt bort så kan du behöva fylla på med relativt mycket vatten innan stoppet börjar märkas igen.

Om stoppet fortfarande finns kvar så är nästa steg att försöka lösa det med rensfjäder (se vår blogg om rensfjäder) som du då för in i avloppet tills att fjädern börjar vika sig. Då börjar du snurra på den så att den ska gräva sig in i stoppet. Givetvis kan man börja snurra på den på en gång för att underlätta att trä igenom den genom böjar i röranordningen. När du har fått den igenom så långt du kan så kan du börja dra den fram och tillbaka. Förhoppningsvis gör detta att det blir ett litet hål i stoppet som gör att det på nytt kan få vattnet att flöda varpå sediment och annat kan följa med i avloppet.

Som du säkert förstår av den här beskrivningen är rensfjädern att betrakta som en temporär lösning. Majoriteten av sedimentet ofta sitter kvar och det lätt kan bli stopp på nytt.

Spolning med vanlig slang

Ett annat sätt som man kan försöka få bort stopp på är att spola avloppsrören med en vanlig typ av slang, exempelvis en trädgårdsslang eller en duschslang. Du kopplar på den på varmvattnet om den möjligheten finns och för in den i avloppet så långt som det bara går. Därefter försöker du hålla igen avloppet så gott som möjligt för att sedan dra på vattnet och därmed spruta sönder avloppsstoppet med det befintliga vattentrycket.

Det är viktigt att vara medveten om att om det här inte fungerar så kommer allt vatten som sprutas in, istället komma tillbaka via mynningen varför man måste vara alert med att snabbt och enkelt kunna stänga av vattentillförseln så snart som man märker att vattnet kommer tillbaka och ha trasor och hink tillgängliga för att kunna samla upp vattnet. Även om det är rent vatten du sprutar in så är vattnet som kommer tillbaka ofta extremt smutsigt och flottigt – ofta då man talar om ett köksavlopp så är vattnet som kommer tillbaka svart.

Om du har ett utrymme som är svårt och omständigt att städa som du inte vill få nedfläckat med svart vatten så är denna lösning inte att rekommendera.

Spolning med högtrycksmaskin

Nästa steg är att spola med högtrycksmaskin. Man kan ofta använda sig utav en vanlig högtrycksspruta som man kopplar på ett högtrycksmunstycke gjort för att spola rent avlopp och stuprör. Du kopplar på vattnet till maskinen för ner munstycket i röret så långt du kan för att sedan trycka igång vattnet. Munstycket kommer då, som vi tidigare sagt, med hjälp av vattnets tryck att jobba sig framåt genom röret. Om den inte går ner hela vägen kan du testa att pulsera trycket då varje tryckvåg gör att slangen får extra rekyl och skjuts in lättare än vad den gör under ett konstant tryck. Det är dock viktigt att känna till att detta skapar en väldigt hög belastning på strömmen i form av mängd ampere som maskinen kräver när den går från 0 till 100 gång på gång, vilket kan resultera i att propparna eller säkringarna i elskåpet lätt kan lösa ut. Det är dock ingen fara utan du kan bara slå på säkringarna igen och fortsätta proceduren.

Det kan dock vara som så att det är för många vinklar och böjar på avloppsröret för att högtrycksslangen ska kunna ta sig hela vägen in. Så märker du att det efter ett tag inte går att få in mer utav den i röret så kan du slå på slangen och sedan långsamt dra ur den på nytt med trycket på. När du nästan fått ur den vilket du kommer märka på att det kommer låtar väldigt mycket och vatten kommer att forsa tillbaka så låter du den gå igenom ytterligare en gång genom avloppet för att vara säker på att den spolat rent ordentligt. Fördelen med en högtrycksmaskin är att den inte spolar så mycket vatten utan endast applicerar extremt högt tryck vilket gör att även om den inte lyckas lösa stoppet på en gång så är det inga stora mängder vatten som kan rinna tillbaka genom avloppet.

Beroende på modell av spolmaskin så spolar maskinen allt från 20 till 70 bar.

Spolning med spolbil

Om det inte går att lösa stoppet med en vanlig högtrycksspolning så är nästa alternativ att kalla in en spolbil. En spolbil har dieselgeneratorer som ger extremt mycket el till deras högtrycksmaskiner som ofta spolar med upp till 120 bars tryck, och ibland ännu mer.

Processen är egentligen densamma som med spolmaskin.

Om en spolbil fortfarande inte löser problemet behöver man gå in och filma rören för att se vad det är som orsakar stoppet. Det kan då bero på alltifrån att rörsystemet spruckit i marken och fyllts med sand, jord och sten och till och med rötter som börjat växa i avloppet. Ibland är det avloppet som fallit sönder i sig självt i stora metallflaggor som lagt sig som lock i böjar och vinklar eller andra leksaker och ting som på nåt sätt hamnat i avloppet.

I extrema fall kan man då behöva gå in med renskedjor som man då drar fram och tillbaka i röret för att slå sönder sånt som sitter i vägen eller fastnat.

Detta förutsätter såklart att det inte är ett generalstopp som inte ens spolslangen kan ta sig förbi då det i sådana fall inte finns någon möjlighet att dra kedjan fram och tillbaka.

Ibland händer det att varken propplösare eller rensfjädrar kan lösa problemet med ett stopp i avloppet (se vår blogg om stopp i avloppet). Ett alternativ då är att man går in med en högtrycksslang som spolar bort och spolar rent sediment, fett och andra partiklar som fastnat i avloppet och skapat en propp. Högtryckssprutan kan vara utformad på olika sätt men har ofta en stråle som sprutar rakt fram och flera strålar som sprutar bakåt. Detta gör att den går som en svävande jetslang som trycker sig själv igenom rörsystemet med kraften ifrån det extremt höga vattentrycket som den genererar. Beroende på vad man har för maskin så kan trycket ligga på 50 till 120 bar. Det gör så att man behöver vara medveten om ifall avloppssystemet är i dåligt skick då det finns en risk för att gamla, rostiga gjutjärnsrör kan gå sönder i samband med att man spolar dem ifall att man applicerar för högt tryck (se vår blogg om gjutjärnsrör).

Om man bara ska spola ett stopp som sitter i en lägenhet eller ett hus kan man ofta börja spola direkt där felet är uppenbart, det vill säga den punkten där stoppet märks. Men ska man spola en hel fastighet är det lite mer att tänka på. Normalt sett brukar man räkna med att ett hus behöver få avloppsstammarna spolade åtminstone en gång vart tionde år – detta för att avloppet av naturliga skäl bygger lager på lager av sediment som så småningom kan falla isär och resultera i ett totalstopp i rören med effekten att den inre dimensionen för vattnet att rinna igenom minskar, vilket också kan resultera i totalstopp.

Egenkontroll – vad kan du göra själv?

Vi rekommenderar inte att man använder sig av diverse propplösare, då de för det första sällan löser problemet och dessutom gör kemikalierna att plasten kan överhärda och bli spröd, alternativt att gjutjärnsrören rostar snabbare.

Innan du bestämmer dig för att ett proffs så är det bra att själv först kontrollera att vattenlås och silar samt bottenventiler inte är igensatta. Det kan du göra genom att montera isär vattenlåset, tömma det och göra rent det. När du gör detta ska du dock vara noggrann med att dokumentera vilka delar som sitter vart så att du får ihop vattenlåset rätt igen efter rengöringen.

Beroende på vart stoppet sitter finns det tillgång till ett duschmunstycke och brunn så att du kan spola ur rören så är det att föredra. Samla dock upp allt fett och sediment som kommer ur och släng det i kompostsoporna – om du spolar ner det finns det risk för att stoppet bara hamnar någon annanstans.

Innan du monterar tillbaka vattenlåset: sätt en hink under handfatet eller diskhons utlopp och testa att spola vatten i hon eller tvättstället. Om vattnet rinner igenom utan problem vet du att stoppet inte sitter i silen eller bottenventilen. Rinner inte vattnet igenom så måste du skruva isär bottenventilen och rengöra den med. Samma sak gäller här som med vattenlåset – var noga med dokumentationen av hur bottenventilen är monterad så att du får ihop den igen. Därefter kan du montera tillbaka alltsammans och testa på nytt om avloppet fungerar eller ej. Tänk på att om stoppet ligger långt bort så kan du behöva fylla på med relativt mycket vatten innan stoppet börjar märkas igen.

Om stoppet fortfarande finns kvar så är nästa steg att försöka lösa det med rensfjäder (se vår blogg om rensfjäder) som du då för in i avloppet tills att fjädern börjar vika sig. Då börjar du snurra på den så att den ska gräva sig in i stoppet. Givetvis kan man börja snurra på den på en gång för att underlätta att trä igenom den genom böjar i röranordningen. När du har fått den igenom så långt du kan så kan du börja dra den fram och tillbaka. Förhoppningsvis gör detta att det blir ett litet hål i stoppet som gör att det på nytt kan få vattnet att flöda varpå sediment och annat kan följa med i avloppet.

Som du säkert förstår av den här beskrivningen är rensfjädern att betrakta som en temporär lösning. Majoriteten av sedimentet ofta sitter kvar och det lätt kan bli stopp på nytt.

Spolning med vanlig slang

Ett annat sätt som man kan försöka få bort stopp på är att spola avloppsrören med en vanlig typ av slang, exempelvis en trädgårdsslang eller en duschslang. Du kopplar på den på varmvattnet om den möjligheten finns och för in den i avloppet så långt som det bara går. Därefter försöker du hålla igen avloppet så gott som möjligt för att sedan dra på vattnet och därmed spruta sönder avloppsstoppet med det befintliga vattentrycket.

Det är viktigt att vara medveten om att om det här inte fungerar så kommer allt vatten som sprutas in, istället komma tillbaka via mynningen varför man måste vara alert med att snabbt och enkelt kunna stänga av vattentillförseln så snart som man märker att vattnet kommer tillbaka och ha trasor och hink tillgängliga för att kunna samla upp vattnet. Även om det är rent vatten du sprutar in så är vattnet som kommer tillbaka ofta extremt smutsigt och flottigt – ofta då man talar om ett köksavlopp så är vattnet som kommer tillbaka svart.

Om du har ett utrymme som är svårt och omständigt att städa som du inte vill få nedfläckat med svart vatten så är denna lösning inte att rekommendera.

Spolning med högtrycksmaskin

Nästa steg är att spola med högtrycksmaskin. Man kan ofta använda sig utav en vanlig högtrycksspruta som man kopplar på ett högtrycksmunstycke gjort för att spola rent avlopp och stuprör. Du kopplar på vattnet till maskinen för ner munstycket i röret så långt du kan för att sedan trycka igång vattnet. Munstycket kommer då, som vi tidigare sagt, med hjälp av vattnets tryck att jobba sig framåt genom röret. Om den inte går ner hela vägen kan du testa att pulsera trycket då varje tryckvåg gör att slangen får extra rekyl och skjuts in lättare än vad den gör under ett konstant tryck. Det är dock viktigt att känna till att detta skapar en väldigt hög belastning på strömmen i form av mängd ampere som maskinen kräver när den går från 0 till 100 gång på gång, vilket kan resultera i att propparna eller säkringarna i elskåpet lätt kan lösa ut. Det är dock ingen fara utan du kan bara slå på säkringarna igen och fortsätta proceduren.

Det kan dock vara som så att det är för många vinklar och böjar på avloppsröret för att högtrycksslangen ska kunna ta sig hela vägen in. Så märker du att det efter ett tag inte går att få in mer utav den i röret så kan du slå på slangen och sedan långsamt dra ur den på nytt med trycket på. När du nästan fått ur den vilket du kommer märka på att det kommer låtar väldigt mycket och vatten kommer att forsa tillbaka så låter du den gå igenom ytterligare en gång genom avloppet för att vara säker på att den spolat rent ordentligt. Fördelen med en högtrycksmaskin är att den inte spolar så mycket vatten utan endast applicerar extremt högt tryck vilket gör att även om den inte lyckas lösa stoppet på en gång så är det inga stora mängder vatten som kan rinna tillbaka genom avloppet.

Beroende på modell av spolmaskin så spolar maskinen allt från 20 till 70 bar.

Spolning med spolbil

Om det inte går att lösa stoppet med en vanlig högtrycksspolning så är nästa alternativ att kalla in en spolbil. En spolbil har dieselgeneratorer som ger extremt mycket el till deras högtrycksmaskiner som ofta spolar med upp till 120 bars tryck, och ibland ännu mer.

Processen är egentligen densamma som med spolmaskin.

Om en spolbil fortfarande inte löser problemet behöver man gå in och filma rören för att se vad det är som orsakar stoppet. Det kan då bero på alltifrån att rörsystemet spruckit i marken och fyllts med sand, jord och sten och till och med rötter som börjat växa i avloppet. Ibland är det avloppet som fallit sönder i sig självt i stora metallflaggor som lagt sig som lock i böjar och vinklar eller andra leksaker och ting som på nåt sätt hamnat i avloppet.

I extrema fall kan man då behöva gå in med renskedjor som man då drar fram och tillbaka i röret för att slå sönder sånt som sitter i vägen eller fastnat.

Detta förutsätter såklart att det inte är ett generalstopp som inte ens spolslangen kan ta sig förbi då det i sådana fall inte finns någon möjlighet att dra kedjan fram och tillbaka.

Ibland händer det att varken propplösare eller rensfjädrar kan lösa problemet med ett stopp i avloppet (se vår blogg om stopp i avloppet). Ett alternativ då är att man går in med en högtrycksslang som spolar bort och spolar rent sediment, fett och andra partiklar som fastnat i avloppet och skapat en propp. Högtryckssprutan kan vara utformad på olika sätt men har ofta en stråle som sprutar rakt fram och flera strålar som sprutar bakåt. Detta gör att den går som en svävande jetslang som trycker sig själv igenom rörsystemet med kraften ifrån det extremt höga vattentrycket som den genererar. Beroende på vad man har för maskin så kan trycket ligga på 50 till 120 bar. Det gör så att man behöver vara medveten om ifall avloppssystemet är i dåligt skick då det finns en risk för att gamla, rostiga gjutjärnsrör kan gå sönder i samband med att man spolar dem ifall att man applicerar för högt tryck (se vår blogg om gjutjärnsrör).

Om man bara ska spola ett stopp som sitter i en lägenhet eller ett hus kan man ofta börja spola direkt där felet är uppenbart, det vill säga den punkten där stoppet märks. Men ska man spola en hel fastighet är det lite mer att tänka på. Normalt sett brukar man räkna med att ett hus behöver få avloppsstammarna spolade åtminstone en gång vart tionde år – detta för att avloppet av naturliga skäl bygger lager på lager av sediment som så småningom kan falla isär och resultera i ett totalstopp i rören med effekten att den inre dimensionen för vattnet att rinna igenom minskar, vilket också kan resultera i totalstopp.

Egenkontroll – vad kan du göra själv?

Vi rekommenderar inte att man använder sig av diverse propplösare, då de för det första sällan löser problemet och dessutom gör kemikalierna att plasten kan överhärda och bli spröd, alternativt att gjutjärnsrören rostar snabbare.

Innan du bestämmer dig för att ett proffs så är det bra att själv först kontrollera att vattenlås och silar samt bottenventiler inte är igensatta. Det kan du göra genom att montera isär vattenlåset, tömma det och göra rent det. När du gör detta ska du dock vara noggrann med att dokumentera vilka delar som sitter vart så att du får ihop vattenlåset rätt igen efter rengöringen.

Beroende på vart stoppet sitter finns det tillgång till ett duschmunstycke och brunn så att du kan spola ur rören så är det att föredra. Samla dock upp allt fett och sediment som kommer ur och släng det i kompostsoporna – om du spolar ner det finns det risk för att stoppet bara hamnar någon annanstans.

Innan du monterar tillbaka vattenlåset: sätt en hink under handfatet eller diskhons utlopp och testa att spola vatten i hon eller tvättstället. Om vattnet rinner igenom utan problem vet du att stoppet inte sitter i silen eller bottenventilen. Rinner inte vattnet igenom så måste du skruva isär bottenventilen och rengöra den med. Samma sak gäller här som med vattenlåset – var noga med dokumentationen av hur bottenventilen är monterad så att du får ihop den igen. Därefter kan du montera tillbaka alltsammans och testa på nytt om avloppet fungerar eller ej. Tänk på att om stoppet ligger långt bort så kan du behöva fylla på med relativt mycket vatten innan stoppet börjar märkas igen.

Om stoppet fortfarande finns kvar så är nästa steg att försöka lösa det med rensfjäder (se vår blogg om rensfjäder) som du då för in i avloppet tills att fjädern börjar vika sig. Då börjar du snurra på den så att den ska gräva sig in i stoppet. Givetvis kan man börja snurra på den på en gång för att underlätta att trä igenom den genom böjar i röranordningen. När du har fått den igenom så långt du kan så kan du börja dra den fram och tillbaka. Förhoppningsvis gör detta att det blir ett litet hål i stoppet som gör att det på nytt kan få vattnet att flöda varpå sediment och annat kan följa med i avloppet.

Som du säkert förstår av den här beskrivningen är rensfjädern att betrakta som en temporär lösning. Majoriteten av sedimentet ofta sitter kvar och det lätt kan bli stopp på nytt.

Spolning med vanlig slang

Ett annat sätt som man kan försöka få bort stopp på är att spola avloppsrören med en vanlig typ av slang, exempelvis en trädgårdsslang eller en duschslang. Du kopplar på den på varmvattnet om den möjligheten finns och för in den i avloppet så långt som det bara går. Därefter försöker du hålla igen avloppet så gott som möjligt för att sedan dra på vattnet och därmed spruta sönder avloppsstoppet med det befintliga vattentrycket.

Det är viktigt att vara medveten om att om det här inte fungerar så kommer allt vatten som sprutas in, istället komma tillbaka via mynningen varför man måste vara alert med att snabbt och enkelt kunna stänga av vattentillförseln så snart som man märker att vattnet kommer tillbaka och ha trasor och hink tillgängliga för att kunna samla upp vattnet. Även om det är rent vatten du sprutar in så är vattnet som kommer tillbaka ofta extremt smutsigt och flottigt – ofta då man talar om ett köksavlopp så är vattnet som kommer tillbaka svart.

Om du har ett utrymme som är svårt och omständigt att städa som du inte vill få nedfläckat med svart vatten så är denna lösning inte att rekommendera.

Spolning med högtrycksmaskin

Nästa steg är att spola med högtrycksmaskin. Man kan ofta använda sig utav en vanlig högtrycksspruta som man kopplar på ett högtrycksmunstycke gjort för att spola rent avlopp och stuprör. Du kopplar på vattnet till maskinen för ner munstycket i röret så långt du kan för att sedan trycka igång vattnet. Munstycket kommer då, som vi tidigare sagt, med hjälp av vattnets tryck att jobba sig framåt genom röret. Om den inte går ner hela vägen kan du testa att pulsera trycket då varje tryckvåg gör att slangen får extra rekyl och skjuts in lättare än vad den gör under ett konstant tryck. Det är dock viktigt att känna till att detta skapar en väldigt hög belastning på strömmen i form av mängd ampere som maskinen kräver när den går från 0 till 100 gång på gång, vilket kan resultera i att propparna eller säkringarna i elskåpet lätt kan lösa ut. Det är dock ingen fara utan du kan bara slå på säkringarna igen och fortsätta proceduren.

Det kan dock vara som så att det är för många vinklar och böjar på avloppsröret för att högtrycksslangen ska kunna ta sig hela vägen in. Så märker du att det efter ett tag inte går att få in mer utav den i röret så kan du slå på slangen och sedan långsamt dra ur den på nytt med trycket på. När du nästan fått ur den vilket du kommer märka på att det kommer låtar väldigt mycket och vatten kommer att forsa tillbaka så låter du den gå igenom ytterligare en gång genom avloppet för att vara säker på att den spolat rent ordentligt. Fördelen med en högtrycksmaskin är att den inte spolar så mycket vatten utan endast applicerar extremt högt tryck vilket gör att även om den inte lyckas lösa stoppet på en gång så är det inga stora mängder vatten som kan rinna tillbaka genom avloppet.

Beroende på modell av spolmaskin så spolar maskinen allt från 20 till 70 bar.

Spolning med spolbil

Om det inte går att lösa stoppet med en vanlig högtrycksspolning så är nästa alternativ att kalla in en spolbil. En spolbil har dieselgeneratorer som ger extremt mycket el till deras högtrycksmaskiner som ofta spolar med upp till 120 bars tryck, och ibland ännu mer.

Processen är egentligen densamma som med spolmaskin.

Om en spolbil fortfarande inte löser problemet behöver man gå in och filma rören för att se vad det är som orsakar stoppet. Det kan då bero på alltifrån att rörsystemet spruckit i marken och fyllts med sand, jord och sten och till och med rötter som börjat växa i avloppet. Ibland är det avloppet som fallit sönder i sig självt i stora metallflaggor som lagt sig som lock i böjar och vinklar eller andra leksaker och ting som på nåt sätt hamnat i avloppet.

I extrema fall kan man då behöva gå in med renskedjor som man då drar fram och tillbaka i röret för att slå sönder sånt som sitter i vägen eller fastnat.

Detta förutsätter såklart att det inte är ett generalstopp som inte ens spolslangen kan ta sig förbi då det i sådana fall inte finns någon möjlighet att dra kedjan fram och tillbaka.

Ibland händer det att varken propplösare eller rensfjädrar kan lösa problemet med ett stopp i avloppet (se vår blogg om stopp i avloppet). Ett alternativ då är att man går in med en högtrycksslang som spolar bort och spolar rent sediment, fett och andra partiklar som fastnat i avloppet och skapat en propp. Högtryckssprutan kan vara utformad på olika sätt men har ofta en stråle som sprutar rakt fram och flera strålar som sprutar bakåt. Detta gör att den går som en svävande jetslang som trycker sig själv igenom rörsystemet med kraften ifrån det extremt höga vattentrycket som den genererar. Beroende på vad man har för maskin så kan trycket ligga på 50 till 120 bar. Det gör så att man behöver vara medveten om ifall avloppssystemet är i dåligt skick då det finns en risk för att gamla, rostiga gjutjärnsrör kan gå sönder i samband med att man spolar dem ifall att man applicerar för högt tryck (se vår blogg om gjutjärnsrör).

Om man bara ska spola ett stopp som sitter i en lägenhet eller ett hus kan man ofta börja spola direkt där felet är uppenbart, det vill säga den punkten där stoppet märks. Men ska man spola en hel fastighet är det lite mer att tänka på. Normalt sett brukar man räkna med att ett hus behöver få avloppsstammarna spolade åtminstone en gång vart tionde år – detta för att avloppet av naturliga skäl bygger lager på lager av sediment som så småningom kan falla isär och resultera i ett totalstopp i rören med effekten att den inre dimensionen för vattnet att rinna igenom minskar, vilket också kan resultera i totalstopp.

Egenkontroll – vad kan du göra själv?

Vi rekommenderar inte att man använder sig av diverse propplösare, då de för det första sällan löser problemet och dessutom gör kemikalierna att plasten kan överhärda och bli spröd, alternativt att gjutjärnsrören rostar snabbare.

Innan du bestämmer dig för att ett proffs så är det bra att själv först kontrollera att vattenlås och silar samt bottenventiler inte är igensatta. Det kan du göra genom att montera isär vattenlåset, tömma det och göra rent det. När du gör detta ska du dock vara noggrann med att dokumentera vilka delar som sitter vart så att du får ihop vattenlåset rätt igen efter rengöringen.

Beroende på vart stoppet sitter finns det tillgång till ett duschmunstycke och brunn så att du kan spola ur rören så är det att föredra. Samla dock upp allt fett och sediment som kommer ur och släng det i kompostsoporna – om du spolar ner det finns det risk för att stoppet bara hamnar någon annanstans.

Innan du monterar tillbaka vattenlåset: sätt en hink under handfatet eller diskhons utlopp och testa att spola vatten i hon eller tvättstället. Om vattnet rinner igenom utan problem vet du att stoppet inte sitter i silen eller bottenventilen. Rinner inte vattnet igenom så måste du skruva isär bottenventilen och rengöra den med. Samma sak gäller här som med vattenlåset – var noga med dokumentationen av hur bottenventilen är monterad så att du får ihop den igen. Därefter kan du montera tillbaka alltsammans och testa på nytt om avloppet fungerar eller ej. Tänk på att om stoppet ligger långt bort så kan du behöva fylla på med relativt mycket vatten innan stoppet börjar märkas igen.

Om stoppet fortfarande finns kvar så är nästa steg att försöka lösa det med rensfjäder (se vår blogg om rensfjäder) som du då för in i avloppet tills att fjädern börjar vika sig. Då börjar du snurra på den så att den ska gräva sig in i stoppet. Givetvis kan man börja snurra på den på en gång för att underlätta att trä igenom den genom böjar i röranordningen. När du har fått den igenom så långt du kan så kan du börja dra den fram och tillbaka. Förhoppningsvis gör detta att det blir ett litet hål i stoppet som gör att det på nytt kan få vattnet att flöda varpå sediment och annat kan följa med i avloppet.

Som du säkert förstår av den här beskrivningen är rensfjädern att betrakta som en temporär lösning. Majoriteten av sedimentet ofta sitter kvar och det lätt kan bli stopp på nytt.

Spolning med vanlig slang

Ett annat sätt som man kan försöka få bort stopp på är att spola avloppsrören med en vanlig typ av slang, exempelvis en trädgårdsslang eller en duschslang. Du kopplar på den på varmvattnet om den möjligheten finns och för in den i avloppet så långt som det bara går. Därefter försöker du hålla igen avloppet så gott som möjligt för att sedan dra på vattnet och därmed spruta sönder avloppsstoppet med det befintliga vattentrycket.

Det är viktigt att vara medveten om att om det här inte fungerar så kommer allt vatten som sprutas in, istället komma tillbaka via mynningen varför man måste vara alert med att snabbt och enkelt kunna stänga av vattentillförseln så snart som man märker att vattnet kommer tillbaka och ha trasor och hink tillgängliga för att kunna samla upp vattnet. Även om det är rent vatten du sprutar in så är vattnet som kommer tillbaka ofta extremt smutsigt och flottigt – ofta då man talar om ett köksavlopp så är vattnet som kommer tillbaka svart.

Om du har ett utrymme som är svårt och omständigt att städa som du inte vill få nedfläckat med svart vatten så är denna lösning inte att rekommendera.

Spolning med högtrycksmaskin

Nästa steg är att spola med högtrycksmaskin. Man kan ofta använda sig utav en vanlig högtrycksspruta som man kopplar på ett högtrycksmunstycke gjort för att spola rent avlopp och stuprör. Du kopplar på vattnet till maskinen för ner munstycket i röret så långt du kan för att sedan trycka igång vattnet. Munstycket kommer då, som vi tidigare sagt, med hjälp av vattnets tryck att jobba sig framåt genom röret. Om den inte går ner hela vägen kan du testa att pulsera trycket då varje tryckvåg gör att slangen får extra rekyl och skjuts in lättare än vad den gör under ett konstant tryck. Det är dock viktigt att känna till att detta skapar en väldigt hög belastning på strömmen i form av mängd ampere som maskinen kräver när den går från 0 till 100 gång på gång, vilket kan resultera i att propparna eller säkringarna i elskåpet lätt kan lösa ut. Det är dock ingen fara utan du kan bara slå på säkringarna igen och fortsätta proceduren.

Det kan dock vara som så att det är för många vinklar och böjar på avloppsröret för att högtrycksslangen ska kunna ta sig hela vägen in. Så märker du att det efter ett tag inte går att få in mer utav den i röret så kan du slå på slangen och sedan långsamt dra ur den på nytt med trycket på. När du nästan fått ur den vilket du kommer märka på att det kommer låtar väldigt mycket och vatten kommer att forsa tillbaka så låter du den gå igenom ytterligare en gång genom avloppet för att vara säker på att den spolat rent ordentligt. Fördelen med en högtrycksmaskin är att den inte spolar så mycket vatten utan endast applicerar extremt högt tryck vilket gör att även om den inte lyckas lösa stoppet på en gång så är det inga stora mängder vatten som kan rinna tillbaka genom avloppet.

Beroende på modell av spolmaskin så spolar maskinen allt från 20 till 70 bar.

Spolning med spolbil (och filmning)

Om det inte går att lösa stoppet med en vanlig högtrycksspolning så är nästa alternativ att kalla in en spolbil. En spolbil har dieselgeneratorer som ger extremt mycket el till deras högtrycksmaskiner som ofta spolar med upp till 120 bars tryck, och ibland ännu mer.

Processen är egentligen densamma som med spolmaskin.

Om en spolbil fortfarande inte löser problemet behöver man gå in och filma rören för att se vad det är som orsakar stoppet. Det kan då bero på alltifrån att rörsystemet spruckit i marken och fyllts med sand, jord och sten och till och med rötter som börjat växa i avloppet. Ibland är det avloppet som fallit sönder i sig självt i stora metallflaggor som lagt sig som lock i böjar och vinklar eller andra leksaker och ting som på nåt sätt hamnat i avloppet.

I extrema fall kan man då behöva gå in med renskedjor som man då drar fram och tillbaka i röret för att slå sönder sånt som sitter i vägen eller fastnat.

Detta förutsätter såklart att det inte är ett generalstopp som inte ens spolslangen kan ta sig förbi då det i sådana fall inte finns någon möjlighet att dra kedjan fram och tillbaka.

Planerad spolning av stammar

Som nämndes tidigare bör fastigheters rörsystem spolas igenom ungefär vart tionde år. När man då påbörjar en spolning vill man inte skapa ett stopp under själva spolningen vilket är lätt hänt om man börjar i fel ände av systemet. Därför vill du börjar så nära gatan som möjligt med spolningen och därifrån sedan baka bakåt in i fastighetens system. Det gör att när större delar av fett och segment släpper så rinner det ut i redan renspolade delar av systemet.

Så om man till exempel spolar ett flervåningshus så börjar man i källaren för att sedan jobba sig uppåt stam för stam för att undvika tidigare nämnd problematik.

 

Om du har stopp i avloppet och behöver hjälp. Tveka inte att kontakta oss på Cyklande rörmokaren via vårt kontaktformulär.