legionella

Legionella

Cyklande Rörmokaren Cyklande Rörmokaren

Legionella är en bakterie som kan orsakar olika typer av lungsjukdom, varav de två vanligaste varianterna är Legionärssjukan och Pontiacfeber.

Människor som känner till legionellabakterien och de risker som den medför är oftast främst oroliga över att dricka bakterien. Faktum är att legionella är helt ofarligt att dricka. Den utgör endast en fara för människor i luftburet tillstånd. Den är därför mest skadlig när man duschar eller vid andra tillfällen där vattenångor förekommer. Första gången legionellabakterien påträffades i stor skala var i USA under ett konvent för krigsveteraner 1976 – flera av deltagarna insjuknade och dog. Bakterien fick sitt namn därför att organisationen som anordnade eventet hette American Legion.

Legionella drabbar främst äldre och sjuka individer med nedsatt immunförsvar men det händer också att fullt friska personer insjuknar och avlider. I Sverige förekommer ca 100 – 150 fall av legionella per år.

Inom VVS-branschen har man sedan många år tillbaka aktivt arbetat proaktivt för att hindra spridningen av legionella. Detta har gjorts, och görs, genom inrättandet och efterföljandet av regler. Regler som nu senast för två år sedan stramats åt ytterligare. För att motverka legionellatillväxt krävs det att vattnet är i ständig rörelse och hålls nerkylt eller ordentligt uppvärmt. Legionellabakterien trivs bäst i stillastående ljummet vatten. Därför har man vid konstruktion av tappvattensystem ställt stora krav på varmvattencirkulation och infört förbud emot vattenledningar som inte är i aktivt bruk, så kallade döda ledningar.

I varmvattenberedare och värmepannor som också klassas som armaturer med förhöjd risk för legionella ställs krav på temporära upphettningsprogram som på tidsinställning hettar upp vattnet med jämna mellanrum för att förhindra bakterietillväxt.

På sjukhus är givetvis behovet att begränsa legionellatillväxten stort vilket har lett till att man i moderna anläggningar också inrättat kallvattencirkulation. På varmvattencirkulationen (för mer information om vad en VVC är, se vår blogg om Varmvattencirkulation) ställs numera krav på att temperaturen inte får understiga 50 grader, då sannolikheten för legionellatillväxt ökar i vatten under denna temperatur. Säker Vatten ställer också som krav på att ledningar som ska demonteras inte får förgrena sig mer än en och en halv gånger rördiametern på frambärande vattenledning då detta annars skapar stillastående vatten där bakterien kan frodas. Det är dock viktigt att känna till att legionella finns naturligt i nästan allt sötvatten men endast är farligt vid hög koncentration.

Därför är det viktigt att varmvattenledningar isoleras väl, att man inte lämnar kvar gamla ledningar utan tappfunktioner vid renoveringar och att VVC-pumpar är rätt inställda för att bibehålla tillräckligt hög värmetemperatur.