En varmvattenkran

Varmvattencirkulation eller VVC

Cyklande Rörmokaren Cyklande Rörmokaren

Varmvattencirkulation är en teknisk lösning som det numera ställs krav på att det ska finnas i större bostadshus och hyresrätter utav flera skäl. Dels av bekvämlighetsskäl – för att man inte ska behöva vänta lång tid på att få varmvatten ur kranen – men också utav hälsoskäl för att minska risken för legionella. Förutom dessa två tunga argument finns också ekonomiska incitament att använda sig av varmvattencirkulation.

Inga väntetider på varmvatten

VVC:n håller varmvattnet i konstant rörelse och ser till att temperaturen inte sjunker under givna gränsvärden och konstrueras på ett sätt så att sträckan mellan tappställe och stam blir så kort som möjligt. Det finns krav i BBR (Boverkets Byggregler) om att vid nyproduktion får inte sträckan mellan tappställe och cirkulerande värmestam vara längre än att det tar max tio sekunder innan varmvattnet kommer användaren till godo.

VVC:n är ofta en mindre dimensionerad stam som antingen är stamisolerad (denna term syftar på att rören ligger tillsammans under isoleringen) eller står separat med egen isolering. Man ansluter den ofta med varmvattnet på den yttersta punkten av tappvattensystemet tillsammans med en injusteringsventil för att kunna fördela flödet jämnt över hela varmvattenkretsen.

Motverkar bakterietillväxt

En av VVC:ns främsta uppgifter är att motverka legionellatillväxt (se vår blogg om legionella), detta gör den genom att hålla vattnet i konstant rörelse och med en minsta tillåtna returtemperatur på 50 grader. Därför är det viktigt att både varmvatten- och varmvattencirkulationsledningar är välisolerade då de annars får svårt att upprätthålla kraven som ställs från Boverket för att minska risken för bland annat legionella. Det är också därför som handdukstorkar inte längre får installeras på varmvattencirkulationen – vilket tidigare varit tillåtet innan man insåg problematiken med detta.

Energieffektivisering

I och med att man cirkulerar varmvattnet så att man inte behöver spola lika mycket vatten innan det varma vattnet kommer blir detta en besparing både i form av uppvärmning och förbrukad vattenmängd. Detta förutsätter givetvis att varmvattencirkulationen är väl isolerad då den annars förlorar temperatur och kontinuerligt måste återupphettas.

 

Har ni problem med er varmvattencirkulation – eller finns det kanske ingen installerad? Vi har stor erfarenhet av att installera VVC och dylika system i såväl större som mindre fastigheter. För att kontakta oss på Cyklande Rörmokaren kan ni använda er av antingen vårt kontaktformulär eller ring oss på 08-30 81 21.