handdukstork

Handdukstork

Cyklande Rörmokaren Cyklande Rörmokaren

Handdukstorken är en viktig attiralj i många badrum för att höja känslan av bekvämlighet och lyx. De har sedan ett par årtionden funnits i våra badrum men under årens gång har deras popularitet mattats av samt omgärdande regler och föreskrifter förändrats.

Tidigare var det mycket populärt att koppla handdukstorkarna på varmvattencirkulationen eller, som den också kallas, VVC-slingan (se vår blogg om varmvattencirkulation). Men på grund av de nya förhållningsregler som finns till för begränsning av legionellatillväxt (klicka på följande länk för att läsa vår artikel om legionella) är det numera förbjudet att koppla handdukstorken på VVC:en. Detta då lagskriften BBR – Boverkets Byggregler – ställer krav på att varmvattencirkulationen måste hålla en minimitemperatur på 50 grader vilket blir omöjligt att hålla om alla lägenheter använder sig av handdukstorkar.

Således har det kommit flera olika nya alternativ på marknaden:

  • Vattenburen handdukstork på värmekrets: Denna möjlighet finns om det finns tillgång till värmerör i badrummet men kan också vid uppbyggnad av ett nytt badrum monteras tillsammans med golvvärmefördelaren. Fördelen med denna konstruktion är att den är förhållandevis billig i driftkostnad, framförallt om man har en ekonomieffektiv uppvärmningskälla i huset. 
  • Vattenburen elhanddukstork: Vattenburna elhanddukstorkar kan vara lite förvirrande då de innehåller vatten och kan behöva luftas trots att de inte är kopplade på något värmesystem. Detta då vattnets funktion i handdukstorken endast har en lokalt värmeledande funktion och värms upp utav en elpatron som får varmvattnet att cirkulera runt i handdukstorken.
  • Elhanddukstork: En enklare modell av handdukstork som inte kräver något vatten, utan drivs utav enbart el och inbyggda värmekablar i handdukstorksarmaturen.

För- och nackdelar med de olika varianterna

Vattenburna system är generellt miljövänligare och ekonomieffektivare, och så är även fallet här. Ur installationssynpunkt är dock kostnaden högre, men hållfastheten desto längre. 

Elhanddukstorkar är såväl billigare som enklare (ur en hantverkares synvinkel) att installera än vattenburna diton. De kan också vara enklare att installera i ett badrum som tidigare inte haft handdukstork och där man nu vill montera en sådan, beroende på det aktuella badrummets utformning och förutsättningar.

 

Om ni har frågor om Handdukstorkar eller är intresserade av andra tjänster som vi på Cyklande Rörmokaren kan erbjuda er för att öka komforten i ditt hem – se vänligen vårt kontaktformulär eller ring oss på 076 885 68 76.