VVS-montörsstudent

Hur man blir rörmokare

Cyklande Rörmokaren Cyklande Rörmokaren

Som vi tidigare belyst här på bloggen är återväxten av rörmokare ett stort (om inte det största) problemet för VVS-branschen i Sverige. Vi har tidigare intervjuat VVS-branschens Yrkesnämnd samt skrivit om den stora bristen på VVS- och elmontörer i Sverige. Även för vår egen verksamhet kan vi se att den absolut störst begränsande faktorn är just jakten på nya medarbetare, en situation som vi enligt Lotta Fryklund på VVS-branschens yrkesnämnd delar med de flesta av Sveriges VVS-företag.

För den som väljer att bli rörmokare väntar ett varierat och såväl tekniskt om praktiskt utmanande yrke där man efter sin certifiering kan välja många olika vägar framåt. Man kan jobba på entreprenad eller service, starta eget, utbilda sig till VVS-ingenjör (och jobba mer teoretiskt med att designa rör- och vattensystem) eller bredda sig till andra närliggande områden som svets. Man kan också göra som Hugo Wolgers och bli en Cyklande Rörmokare!

Frågan vi ska försöka besvara i den här texten lyder; hur blir man rörmokare?

Så hur blir man då rörmokare?

Rörmokare eller VVS-montör, som den moderna titeln lyder, kan man huvudsakligen bli på tre sätt; Gymnasieprogrammet VVS- och fastighetsprogrammet med inriktning VVS, Yrkeshögskoleutbildning (till exempel på Lernia). Ett tredje alternativ är att bli det som kallas företagslärling vilket innebär att det företag man jobbar på förbinder sig att utbilda en och lära upp en. Det här alternativet är det alternativ som tar absolut längst tid (minst fem år) och är vanligast i familjeföretag där man får hoppa in och börja arbeta för en släkting. Efter avslutad företagslärlingstid på fem år får man göra ett gesällprov.

De alla tre har som gemensam nämnare att de har mycket praktiska inslag i utbildningen. Mycket praktik, eller LIA (Lärande i arbete), ingår som regel oavsett om man går på gymnasiet eller utbildar sig till VVS-montör i vuxen ålder. Det här är, enligt oss på Cyklande Rörmokaren, en väldigt viktig del av utbildningen då yrket som sådant lärs ut bäst genom utföra praktiska moment tillsammans med en mer erfaren medarbetare.

Om man gör som merparten av de som jobbar som VVS-montörer och

Gymnasium

Det kanske vanligaste sättet att bli rörmokare på är att läsa in gymnasieutbildningen för VVS. Under denna gör man dessutom praktik på en firma. Ett gymnasieprogram tar tre år att slutföra och påbörjas oftast direkt efter man är färdig med grundskolan. Man kan också läsa in gymnasiet i efterhand på Komvux, och då välja VVS-inriktningen. Detta kan man bland annat göra på Lernia.

Efter det att man avslutat sin utbildning söker man lärlingsanställning. Lärlingsanställningen pågår i två år innan man av sin arbetsledare kan bli godkänd för att göra gesällprov. I Stockholm görs gesällprovet, som tar ca 3-5 dagar att utföra, i Katrineholm. Vi kommer att återkomma till lärlingsanställning och gesällprov längre ner på sidan.

En fördel med att gå VVS-utbildningen på gymnasiet är att man tidigt i livet får en trygghet. Som nämnts ovan saknas det många rörmokare i Sverige och som certifierad rörmokare har man väldigt lätt att hitta jobb. Det är dock viktigt att man ser till att så snabbt som möjligt ta sitt certifikat så att man verkligen är färdig med utbildningen! Många unga har inte det tålamod som krävs för att slutföra det, därför att de kanske hamnar på en arbetsplats som de inte trivs på eller blir intresserade av något annat.

Vi råder dock, å det bestämdaste, alla som kommit så långt att de blivit lärlingar på en certifierad firma att slutföra den här sista biten av utbildningen.

Att hitta lärlingsplatser är ofta den svåraste biten av en rörmokares initiala karriär. Detta beror på att det kostar tid och pengar att lära upp en nyexaminerad rörmokare, och att företaget man jobbar på kanske inte tjänar pengar på ens insats från dag ett då man måste gå med någon, eller ha någon standby ifall man behöver assistans.

Certifikatet i sig är en kvalitetsstämpel på att man faktiskt vet vad man håller på med, vilket gör att man är ytterst anställningsbar – och i dagsläget behöver en certifierad rörmokare sällan oroa sig för att hitta en anställning.

Komvux

Om man i vuxen ålder bestämt sig för att bli rörmokare är det enklaste att gå en Komvuxutbildning till VVS-montör. I Stockholm är det Lernia som är den primära utbildningsenheten för rörmokare i vuxen ålder. Utbildningen tar ca

Företagslärling

Företagslärling är det i särklass mest ovanliga sättet att bli rörmokare på. Det är inte svårt att förstå eftersom man måste hitta ett företag som är villig att sponsra en genom att lära upp en från grunden. För att ett företag ska kunna ta sig an företagslärlingar måste de vara Säker Vatten certifierade och sedan på det gå en vidareutbildning just för att kunna ta sig an företagslärlingar.

Förutom detta måste du även gå teoretiska kurser om 18 veckor.

Som nämnts tidigare i artikeln är företagslärlingsalternativet

Tips inför praktiken

Som vi tidigare i denna text har belyst är praktiken den kanske i särklass viktigaste delen av ens rörmokarutbildning och därför bör man också tänka till lite extra både före och under sin praktik.

Före praktiken

”Rätt sak, rätt plats och rätt tid” lyder ett gammalt ordstäv från det militära och sanningen är att denna fras kan appliceras på mycket i livet, din VVS-praktik inkluderat. För det första ska man tänka efter vad man vill ha ut av praktiken och vad man vill göra av sin VVS-utbildning i stort. Om man vill jobba på entreprenad är det tillexempel en bra idé att praktisera på ett företag som sysslar med nybyggnationer, medan man om man är intresserad av att jobba inom service ska tänka på att välja ett mindre företag.

En fördel med att välja ett mindre företag är att man ofta inte blir lika utbytbar och att ”alla händer behövs”. Det vill säga att man kan få vara mer delaktig i det huvudsakliga arbetet istället för att agera stödfunktion åt de vanliga anställda, vilket ibland händer. På entreprenadsidan är uppgifterna ofta mer monotona, medan man på servicesidan ofta för göra mer av varje.

Det är också en stor fördel om man är ute i tid i förväg. Det bästa sättet att få praktik på är att kolla upp firman man vill praktisera hos för att sedan ringa dem, presentera sig och sedan skicka iväg sitt CV till dem. När man talar med den aktuella firman är det också viktigt att man visar att man har läst på om dem och att man inte bara ringer runt till tiotusen olika firmor – det enklaste sättet att hitta information om dem är oftast att titta på respektive firmas hemsida.

Bra saker att läsa in sig på innan man ringer kan till exempel vara vilka som grundade firman och varför, om de jobbar med större eller mindre projekt, om de varit med i någon artikel i någon tidning, om de vunnit något pris eller liknande. Man ska helt enkelt vara intresserad av bolaget man vill praktisera på och gärna visa det när man talar med representanter på företaget!

Under praktiken

Många poäng är vunna under praktiken om man ser till att hålla tider. Kom ihåg att försöka lära dig så mycket som möjligt och var behjälplig då det behövs med att till exempel hämta verktyg, hålla i stegar, hjälpa till att hämta/lämna bilen etc. Målet med praktiken är givetvis att du ska få tillskansa dig kunskap genom att applicera det du lärt dig i skolan.

Förutom det rent utbildningsmässiga (att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken) är också praktiken en möjlighet för dig och den potentielle arbetsgivaren att lära känna varandra.

VVS-montörsstudent

Vi tänkte att det bästa sättet för någon som överväger att utbilda sig till rörmokare är att få information från någon som själv är mitt inne i det. Här nedan följer en intervju med en av våra praktikanter Axel Lotsander. Axel pluggar på Lernia och har gjort den första (av de två) praktiker som man gör inom ramen för Lernias utbildningsprogram hos oss på Cyklande Rörmokaren.

Kort om dig och din bakgrund?

30 år, har jobbat inom handel de senaste tio åren på samma företag. Jag har varit ute och rest lite, men annars är det det jag sysslat med. Jag var intresserad av att byta bana och då specifikt till ett hantverkaryrke.

Varför just rörmokare?

Det stod mellan elektriker och rörmokare, jag funderade lite på att bli målare också. När jag hörde mig för var det elektriker och rörmokare som det stod emellan. Det var de yrken som andra hantverkare rekommenderade mig. Det tippade över mot rörmokare eftersom det är mer av ett hantverkaryrke med mer problemlösning än elektriker.

Varför rekommenderades just elektriker och rörmokare?

Det berodde dels på möjligheten att få jobb, lönesteg och arbetsbörda. Målare, tillexempel, fick jag höra var väldigt slitsamt samt att arbetssituationen inte såg lika ut ljus ut som för rörmokare. Även finsnickare var jag lite intresserad av men då är man tvungen att vara snickare från början och sedan efter det var det svårt att få jobb.

Hur känns det nu när lite mer än halva utbildningen är avklarad?

Det känns jättebra. Det känns som att jag valde helt rätt.

Jag tycker om hantverksbiten och yrkesstoltheten som verkar finnas.

Har du några tips för folk som överväger att bli rörmokare?

Har jag något tips är det att hitta ett företag att praktisera på. För det praktiska är det man får minst av på utbildningen, så det är super om man kan komplettera med det vid sidan av.

Just praktik, hur ser du på det?

Jag har haft sådan tur med praktik. Det gäller att hitta ett företag som låter en lära sig – och det hänger i sin tur mest på kollegorna. Sedan kan det vara en idé att hitta ett mellanstort företag som kanske har en bredd av arbeten (från entreprenad till service) men också möjligheten att lära upp en.

När är du färdig?

Nu till våren 2019, årsskiftet.

Vad ser du mest fram emot med det?

Att kunna sätta igång ordentligt och kunna jobba med att vara rörmokare varje dag.

Något som du vill belysa för någon som funderar på att bli rörmokare?

Om man inte pluggade på gymnasiet, utan pluggar som gör det, får man nog vara beredd att lägga rätt mycket tid och energi utanför skolan om man ska kunna plocka upp allt kunskapsmässigt.

På min utbildning är det väldigt blandat med folk. Det verkar inte finnas någon speciell grupp, det är killar och tjejer och det är folk som har jobbat inom helt olika yrkesgrupper. Så man ska inte hindras av att man kanske tänker att ”en sådan som jag kan inte bli röris eller liknande. Det är bara att köra!