Flottörventil

Flottörventil – hur fungerar den?

Cyklande Rörmokaren Cyklande Rörmokaren

Flottörventilen är den enhet som styr vattenflödet in till toaletten in till toaletten. Den har en nivåavkännare som gör att den stänger av vattnet när tanken har full och släpper på vatten när tanken töms. Det finns många olika typer av flottörventiler. Generellt talar man om.två typer.

Den ofta äldre modellen där anslutningspunkten sitter på sidorna av toaletten men som också är en vanlig inbyggnad i nya toalettfixturer. I dessa modeller ansluts ofta vattnet till cisternen från sidan eller uppifrån via en flexibel slang.

Den idag vanligare typen av flottörventiler för golvstående toaletter är designad så att flottörventilen är ansluten underifrån.

Hur fungerar flottörventilens mekaniska utformning?

Äldre flottörventiler var utformade med en lång arm med ett flöte i ändan som tvingar armen uppåt i samband med att vattennivån stiger. När armen når sitt slutläge stryps så tillförseln av vatten till cisternen. Nyare modeller har en mer kompakt lösning, antingen med en liten luftfylld plastbehållare som är byggd på samma mekaniska princip som den äldre modellen men är mer kompakt utformad och reglerar vattennivån genom att skjuta en cylinderventil i öppet eller stängt läge.

Vad kan gå sönder på en flottörventil?

En flottörventil kan skadas eller gå sönder på flera olika sätt. Ett av de vanligare problemen är att packningen på cylinderventilen blivit utsliten och därför inte klarar av att hålla tätt längre vilket resulterar i en ständigt rinnande toalett.

Ett annat vanligt problem är att flottörventiler med en plastgänga för inkommande tappvattenanslutning med tiden har spruckit och därför skapar ett läckage utanför toaletten.

Hur lagar man en flottörventil?

Flottörventiler är svårreparerade och går ofta inte ens att reparera när fel uppstått varför de ofta behöver bytas helt och hållet när ett fel väl uppstått.

Totalrenovering av toalett

När flottörventilen gått sönder rekommenderar vi alltid att göra en totalrenovering av toaletten. Att totalrenovera toaletten innebär att man köper ut de av toalettens delar som sitter på insidan och byter ut allt, rubbet. Genom att göra det får man en toalett som är så gott som ny, samtidigt som man sparar på miljön genom att inte byta ut porslinet.
 
Eftersom att man inte heller behöver köpa en ny toalett är det här alternativet dessutom mycket gynnsamt för plånboken!
 
Bor du i Stockholm och behöver hjälp av en rörmokare med en toalett eller VVS i största allmänhet? Tveka inte att kontakta oss på Cyklande Rörmokaren, antingen via vårt kontaktformulär eller via telefon 076 885 68 75 så lovar vi att göra allt för att lösa ert problem!