Grus

Grus och smuts i rör

Cyklande Rörmokaren Cyklande Rörmokaren

Ett ovanligt men ibland förekommande problem i villor och bostadsrätter är att det av ett eller annat skäl har hamnat sand eller sten i tappvatten – eller värmesystemet. De minsta partiklarna kommer ofta fram hela vägen till perlatorerna (se vår blogg om perlatorer) där de försämrar flödet ur kranar och armaturer. Men i somliga fall är sanden så grovkornig att den kan liknas vid grus.

Vi på Cyklande Rörmokaren har även haft erfarenhet av grus direkt ifrån gården som befunnit sig i värme– och tappvattensystemet. Kunder har ofta svårt att förstå hur sand och grus överhuvudtaget har kunnat ta sig in i rörsystemen. Ofta beror detta på att när systemet konstruerats har sanden och gruset kommit in i rören under transporter eller när det har legat på innergårdar i väntan på montering. Det kan också bero på öppna rörändar under arbete med betong och spakel som lett till att rester kommit in i röret efter att de monterats.

Hur vet jag om det kommit in sten i rören?

Är trycket kraftigt försämrat, eller knastrar och knakar det om ventiler och armaturer, är detta indikationer på att det finns sand i systemet. Detta skapar ofta problem med att ventiler inte går att stänga ordentligt vilket resulterar i att kranar droppar och rinner eller att flödet är kraftigt försvagat till de enheter som drabbats av problemet.

Det är ofta av naturliga skäl lägenheter och lokaler på byggnaders lägre plan (ofta markplan och källarplan), men givetvis beroende på vilka delar som innehåller grus och sten kan det också förekomma högre upp i huset.

Vad kan jag göra för att åtgärda problemet?

Beroende på omfattningen av mängden sand och sten samt hur hårt den blivit packad kan man i somliga fall bakåtspola systemet så att man får ut partiklarna utan att behöva demontera eller kassera hela armaturer. Detta kan tillexempel göras genom att man lossar varmvattenslangen på blandaren för att sedan spola med blandaren i ett mellanläge så att kallvatnet trycks ut i varmvattenslangen och på så vis får loss eventuellt grus. Detta kräver givetvis att man begränsar flödet genom pipen genom att antingen hålla för eller sätta en propp där.

Till toaletter får man ofta demontera den slang eller det kopparrör som ansluter toaletten för att spola ur detta eller byta ut det. Dock är flottörventilen i toaletten en väldigt känslig enhet som inte går att bakåtspola av mekaniska skäl och därför

Vanligtvis måste bytas ut ifall sandpartiklarna har nått denna enhet.

I de fall man har fått grus i rören fram till dusch– eller badkarsblandaren får man demontera blandaren för att sedan sätta på trycket så att vattnet sprutar rakt ut från rören. När man då spolat ut gruset får man montera tillbaka blandaren där den satt innan. Samtliga dusch- och badkarsblandare har generellt sett filtret monterat precis vid anslutningspunkten mot tappvattenrören som gör att den är relativt lätt att rengöra och de små sandpartiklar som har tagit sig igenom filtret spolas då bara ut genom duschen.
 
Om du har problem med grus/smuts i rör, eller andra VVS-relaterade spörsmål – tveka inte att kontakta oss på Cyklande Rörmokaren! Det gör du enklast via vårt kontaktformulär eller via telefon 076 885 68 75!