Ispropp i rör – villor utan vatten

Cyklande Rörmokaren Cyklande Rörmokaren

Nu under den stränga vintern som uppstått under Stockholm kan vi bekräfta att många villaägare har fått problem med att vatten frusit under sportlovsveckan – när familjer varit borta och vattnet därför inte använts.

Ispropparna i anslutning till huset eller under husgrunden där rör inte har förlagts på så kallat frostfritt djup. Med frostfritt djup menas det antal meter eller centimeter i jorden där temperaturen aldrig sjunker under noll på grund av isolering från marken.

Vid frysning utav inkommande kallvatten blir många oroliga över att det ska bli skador på röret, och att det ska uppstå läckage. I och med att inkommande kallvatten generellt sett matas med PEM-rör (se gärna vår blogg om olika typer av rör), vilka är fryståliga, så att man inte behöver oroa sig vid eventuella isproppar så kommer generellt sett inga skador att uppstå vid sådan här kyla.

Så vad är då lösningen på problemet? Till att börja med måste man stänga av inkommande vatten i gatan. För att göra det krävs i sin tur att man kontaktar kommunen. Efter det kan man kontakta en rörmokare som kommer och installerar en Y-koppling (se vår blogg om Y-kopplingar) som monteras innan vattenmätaren. Därefter förs en värmekabel in hela vägen fram till isproppen och börjar värma vattnet för att lösa upp denna.

Värmekablar finns i flera olika utföranden och fabrikat. Därmed följer också att de går att få i modeller med reglerbar temperatur eller de som är simplare och helt enkelt bara har en enkel kontakt som man kopplar in för att sätta igång värmen i dem.

Vid nyläggning av värmekabel för frostskydd av vattenledningar kan man välja att också lägga värmekabeln utanpå ledningen istället för inuti vattenledningen. Detta är framförallt vanligt förekommande vid rörsystem med många vinklar och kulvertar med flera rör i. I det senare fallet slipper man med hjälp av den här metoden att lägga en värmeslinga i varje rör.

Har du problem med att inkommande kallvatten har frusit är du varmt välkommen att kontakta Cyklande Rörmokaren.
 
en tjältiningsmatta på marken
 
Alternativ lösning som inte fungerade i det här fallet – en tjältiningsmatta. En sådan kan fungera ibland, eller iaf hjälpa till med att göra marken varm.
 
Beroende på isproppens omfattning kan tidsåtgången för att tina upp stoppet variera kraftigt.