Radiatorer, element och frysmaskiner

Cyklande Rörmokaren Cyklande Rörmokaren, Värme

Att byta radiatorer är ett relativt vanligt arbete för en serviceinriktad rörmokare, om än inte lika vanligt som kranbyten. Så vad kan man då tänka på för att förberedda och förenkla för den VVS-montör som kommer för att utföra arbetet?

För att kunna byta en radiator (eller radiatorventil) måste inkommande värme (på VVS:ska talar man aldrig om ”inkommande vatten” när man talar om radiatorer även om det i praktiken är samma sak) till den aktuella värmen stängas av. Det absolut smidigaste är om det finns ballofixer placerade på inkommande värme så att man enkelt kan stänga av tillförseln för att sedan plocka bort den aktuella radiatorn.

Finns inte ballofixer placerade återstår två tillvägagångssätt för att göra det möjligt att byta radiatorn.

Det ena är att tömma ur värmesystemet och sedan plocka bort radiatorn.

Det andra alternativet är att frysa inkommande rör med frysmaskin. Detta är oftast mer tidseffektivt då man slipper tömma ur hela värmesystemet. Dessutom kan det i vissa fall vara så att man inte har åtkomst och/eller befogenhet att tömma ur värmesystemet, exempelvis om man bor i lägenhet – då det kan ha en direkt påverkan på grannars värme. De grannar som påverkas är, på grund av värmesystems utformning, oftast de som bor ovan och under men sällan de som bor vägg i vägg med den aktuella lägenheten.

En frysmaskin fungerar så att man monterar två metallklamrar på tillopps- och returledningarna. När man sedan sätter på frysmaskinen fryser man värmevattnet. Det tar ungefär en halvtimme att frysa. Det skapas då som en plugg av is i röret vilket gör att man kan koppla bort påkopplade armaturer och jobba som om man vridit om en ballofix.

I vår mening är användandet av frysmaskiner överdramatiserat. Konsumenter tror ofta att det är en mycket större operation att använda sig av en frysmaskin än vad det är. Tvärtemot gängse tro är frysmaskin oftast det enklaste tillvägagångssättet när man behöver stänga av värmen och man inte har en smidigt placerad ballofix att tillgå.

Det som oroar folk är att kylan ska släppa och proppen lösas upp – detta är dock extremt ovanligt så länge som man har en frysmaskin i gott skick att arbeta med.

Äldre och nya radiatorer

Radiatorer har inte genomgått så stora tekniska förändringar under de senaste 50 åren. Äldre modeller är så kallade sektionsradiatorer och är mindre energieffektiva än de modernare panelradiatorerna.

Att som VVS-montör jobba med dem är dock i stort samma lika, förutom på en punkt; vikten. Äldre modeller är betydligt tyngre än de modernare då de är byggda med mycket tjockare stål.

Som konsument är det bästa man kan tänka på inför ett radiatorbyte att se till att det finns gott om fri yta i rummet så att man på ett enkelt sätt kan flytta runt armaturerna – och placera en frysmaskin vid inkommande värme, om det behövs.

Vi på Cyklande Rörmokaren utför radiatorbyten och installationer. Det enklaste sättet att komma i kontakt med oss är att fylla i vårt kontaktformulär eller ringa oss på 08-30 81 21.