avfuktare

Avfuktare och avfuktning

Cyklande Rörmokaren Cyklande Rörmokaren

Ibland är olyckan framme och vatten råkar hamna just där det inte ska vara. När det händer är det av yttersta vikt att man så snabbt som möjligt torkar upp vattnet och sedan, om det varit en större mängd, sätter in en avfuktare. Genom att göra detta så snart som möjligt kan man i många fall undvika vattenskador vilket besparar såväl dig, din plånbok och din förening stora mängder huvudvärk.

Vad är en avfuktare?

En avfuktare gör luften torrare med hjälp av en kondensator där den filtrerar luften genom ett nerkylt galler som på så sätt fångar upp vattenpartiklarna i luften och sedan leder ner dem i en behållare. Det avfuktaren gör är att den torkar ur luften så att luften på så sätt har det lättare att i sin tur suga ur vätan ur den konstruktion eller det material som blivit vått.

När man installerar en avfuktare är det oftast inte svårare än att koppla in sladden och trycka på ON-knappen. Det är dock fördelaktigt om man kan ansluta avfuktarens utmynning (varifrån vattnet droppar) till ett avlopp. I annat fall får man samla vattnet i en behållare som man sedan får se till att tömma med jämna mellanrum. Maskinen har ett inbyggt överfyllnadsskydd vilket gör att maskinen stänger av sig själv innan behållaren blivit så full att vatten rinner ut. Av dessa skäl är det givetvis att föredra att man ansluter avfuktaren till avlopp, där det är möjligt.

Avfuktare arbetar generellt sett ganska långsamt. Detta gör att de ofta måste stå minst några dagar, ofta flera veckor, för att fukten i utrymmet man vill avfukta ska försvinna.

Det är också av yttersta vikt att man får dit avfuktaren så snabbt som möjligt för att förebygga vattenskador

En annan detalj värd att nämna är att avfuktare drar mycket el, vilket man ska vara beredd på så att man inte får hjärtklappning när elräkningen kommer.