en malpump

Kvarntoaletter och malpumpar

Cyklande Rörmokaren Cyklande Rörmokaren

Kvarntoaletter (eller malpumpar, som den fackliga termen lyder) är en mycket användbar lösning när man vill bygga badrum eller toaletter i utrymmen som saknar avloppsstam. Det kan vara en lösning i de fall då avloppsstamen ligger mycket långt ifrån det utrymme där avloppet behövs. Det kan också vara som så att det finns en avloppsstam men att den är underdimensionerad och inte uppfyller dimensionskraven för att man ska kunna ansluta en vanlig toalett.

För att få installera en toalett krävs det att man minst har 110-rör, alltså en diameter på röret som är 110 millimeter (läs även vår artikel om dimensionering av avloppsgrodor).

Vid installation av en kvarntoalett eller en toalett med malpump krävs inte samma stora rördimensionering som vid vanlig installation. Detta gör att man kan använda sig av avlopp som är byggda för handfat eller kök och bruka dessa som en toalettstam. En annan fördel är att malpumpen i toaletten pumpar bort vattnet vilket gör att du heller inte behöver tänka på sådana saker som avloppets fallhöjd med mera.

Låt oss till exempel säga att man ska installera en toalett i ett garage där avloppsstamarna går i taket och det inte finns någonstans i golvet där man kan ansluta en avloppsgroda. Att installera en malpump är då en ypperlig lösning då denna kan pumpa upp spillvattnet flera meter för att det sedan ska kunna rinna bort i avloppsstammen.

Vad är då skillnaden mellan en kvarntoalett och en malpump?

Malpump

Malpumpen innehåller en kvarn som finfördelar innehållet i spillvattnet så att det lättare kan rinna iväg i avloppsstammen. Till malpumpar kan man ansluta både handfat, duschkabiner och toaletter så att den fungerar lite som ett uppsamlingskärl som sedan pumpar bort spillvattnet till avloppsstammen.

Kvarntoalett

En kvarntoalett fungerar precis som en malpump. Den stora skillnaden är att malpumpsfunktionen är inbyggd i själva toaletten och inte är en extern enhet.

Vad är då fördelarna och nackdelarna med de två lösningarna?

Om vi bara ska titta på installation av en toalett så är utbudet av olika typer och utseenden på kvarntoaletter relativt begränsat. I de fall så man hittar en kvarntoalett man gillar är det givetvis en enkel lösning att välja den. Med en malpump kan du ansluta vilken typ av bakåtansluten eller så kallad P-lås WC-stol som helst (se även vår blogg om P- och S-vattenlås).

En annan fördel med malpumpar är givetvis att du antagligen vill ha ett handfat eller liknande i anslutning till toaletten. Finns då inget avlopp för detta kan du ansluta både handfat och toalett till malpumpen. En annan fördel med malpumpsvarianten är att möjligheten finns att bygga in och dölja pumpen så att den inte stör intrycket av badrummet. Både malpumpar och kvarntoaletter genererar dessutom ljud så, finns möjligheten att bygga in en malpump, ökar det trivseln på flera plan.

Malpumar och kvarntoaletter har generellt sett starka motorer som kan pumpa bort vattnet så långt som 30 meter. Man måste dock vara försiktig med vad man spolar ner i dem. Kvarntoaletter är endast gjorda för papper och avföring vilket innebär att kvarnbladen kan skadas, eller låsas fast, om man spolar tamponger eller andra hygienprodukter som inte är avsedda att spolas ner i avloppet efter användning.

VVS-montörerna på Cyklande Rörmokaren har gedigen erfarenhet av att installera såväl kvarntoaletter som malpumpar. Om ni är intresserade av våra tjänster hänvisar vi till vårt kontaktformulär, eller vår telefon 08-30 81 21.

Vi kan också rekommendera er att läsa vår artikel om toalettinstallationer.