Jetkoppling

Jetkopplingar och Ultrajetkopplingar

Cyklande Rörmokaren Cyklande Rörmokaren

Jetkopplingar och ultrajet används för att sammanfoga avloppsrör men ser lite olika ut. Medan jetkopplingen är bredd och har två stycken infästningsbultar så är ultrajetkopplingen smalare och har endast en ihopfästningsbult. Funktionerna på de båda är identiska där den rostfria bygeln spänner runt ett gummimembran som tätar emot röret medan. Den rostfria bygeln har också funktionen att hålla samman de två rörändarna.

När man monterar en jet- eller ultrajetkoppling är det viktigt att man drar bulten hela vägen så att jetkopplingens bygel möter sig själv. Ett vanligt misstag många gör är att de tror att det räcker med att dra tills dess det är ordentligt motstånd i bulten. Så är icke fallet, det räknas inte som en fullgod installation av en jet- eller ultrajetkoppling om inte metallskenorna möter varandra. Det är också viktigt att känna till att en jetkoppling inte ska användas flera gånger, utan har den en gång dragits åt fullständigt så har gummit komprimerats så kraftigt att gummit förlorar sin elasticitet och inte kan uppfylla sin funktion till fullo igen vid en återmontering av samma gummi.

När man monterar en jetkoppling är det viktigt att man tänker på att korsdra den. Att korsdra innebär att man drar lite på vardera bult om vartannat, då man om man istället för att göra detta drar åt till fullo på ena sidan riskerar att kopplingen går sönder eller gummit hamnar snett.

Funktionen för Jet och ultrajet skiljer sig åt en aning då tätningsytan är mindre men montaget går snabbare och tätnigsfunktionen är precis lika god vid ett korrekt montage används ofts ultrajet vid nybyggnationer av gjutjärnsrör.

Jetkopplingar är däremot att föredra vid inskärningar eller övergångar till andra rörmaterial då tätningsytan är bredare och trycket fördelas på en större yta så är den kompatibel med flera olika material. Monterar man jetkopplingar emot plaströr krävs det generellt sett en stödhylsa i plaströret för att motverka kompression vid det höga tryck som jetkopplingen skapar. Dock struntar många hantverkare i detta då stödhylsan skapar problem med stopp i rören på grund av dess skarpa kanter som samlar hår och avfall. Många rörmokare är villiga att ta risken för att komprimeras en aning hellre än att öka risken för stopp då risken vid komprimeringen av röret är väldigt liten att skapa läckage, sprickor eller andra problem relaterade till komprimeringen.