radiatorventiler

Bra att känna till om injustering och värme inför radiatorventilbyten 

Cyklande Rörmokaren Värme Leave a Comment

radiatorventiler

radiatorventil

För att hålla nere värmekostnaden och samtidigt ha maximal komfort i alla lägenheter i en fastighet brukar man justera in varje radiator så att denna inte avger mer värme än vad som ska vara nödvändigt för att hålla rummet varmt. Detta för att undvika att folk öppnar fönster eller liknande för att de tycker att det är för varmt eller att de inte bryr sig om att stänga dom för det ändå är tillräckligt med värme även när det är öppet. Ett överdimensionerat eller fel justerat system kan många gånger kompensera för detta på bekostnad av andras värme eller förhöjda värmekostnader. 

Att justera in ett system korrekt kan därmed resultera i stora besparingar så att alla boende får samma mängd värme oavsett om de öppnar fönster eller vädrar på annat sätt. Föreningen bestämmer själv vilken maxtemperatur de vill att de boende ska ha. 

Innan vi går in på termostater och vred vill vi förklara lite närmare hur temperaturen i ett värmesystem styrs. 

I undercentralen sitter det ett relä eller blandningsventil som styr temperaturen på värmevattnet som går ut i huset. Hur mycket värme som ska skickas ut regleras oftast av en utomhusgivare som känner av hur kallt det är ute. 

Värmen fördelar sig sedan i sin tur mellan stammarna som har ett inställt värde på hur stort flöde som de ska släppa igenom. Därefter når värmen radiatorventilerna som i sin tur ska vara injusterade för att endast släppa igenom ett visst flöde. 

Anledningen till att det krävs så många injusteringar är att vattnet vill alltid ta den enklaste vägen. Om man inte skulle justera in värmen skulle detta resultera i att dom närmast centralen har jättevarmt medan dom längs bort inte har någon värme alls. 

I äldre fastigheter finns det inte alltid några injusteringsventiler på stammarna. Det beror ofta på att man använt sig av äldre tekniker för att justera in systemet med antingen brickor med små hål i eller på annat sätt skapat motstånd.

Termostater eller vred

Fördelen med termostater är att dessa själva försöker reglerar värmen till den angivna temperaturen i rummet. Detta gör att om man har många värmeavgivande enheter såsom datorer, lampor m m eller solinsläpp så behöver det inte bli onödigt varmt då termostaten stryper värmetillförseln mekaniskt. 

I villor och mindre hus kan man förlita sig helt på termostaterna och man behöver därför inte justera in systemet. Det leder dock till att de rummen som är närmast undercentralen blir varma först och därefter de rum längre bort. 

Har man vred eller slottsventiler stryper man manuellt flödet. Det som ofta händer i större bostäder där de boende inte har samma ekonomiska översikt på värmekostnaderna är att man istället öppnar ett fönster eller liknande för att få ner temperaturen. Det är därför väldigt viktigt att om man vill ha vred på radiatorerna då också justerar in radiatorerna så att dom inte ger mer värme än nödvändigt till dom rum dom avser att värma. 

Vi har god erfarenhet av att byta radiatorventiler och att justera in stammar och ventiler.

Är ni i behov av detta – tveka då inte att kontakta oss via formuläret på vår hemsida.

Läs gärna mer om radiatorventilbyten på vår andra blogg om detta.

Lämna ett svar