Expansionskärl

Expansionskärl

Cyklande Rörmokaren Cyklande Rörmokaren Leave a Comment

Värmesystem är generellt sett fyllda med vatten som i sin tur har en förmåga att expandera och krympa vid temperaturförändringar. För att systemet inte ska sprängas så installerar man säkerhetsventiler som släpper ut övertrycket som skapas när systemet värms upp. Men för att man då inte ska behöva fylla på systemet på nytt så fort det svalnar så installerar man expansionskärl på alla värmesystem.

Det finns flera olika typer av expansionskärl. Där man idag främst arbetar med så kallade slutna expansionskärl eller pumpkärl.

Förr i tiden använde man sig ofta av så kallade atmosfäriska expansionskärl som man placerade högst upp i systemet.

Slutna expansionskärl

Slutna expansionskärl är det man framförallt ser i mindre värmesystem, exempelvis i småhus och villor. Det är en metallbehållare med ett inbyggt gummimembran som fylls med luft likt en ballong. Dessa membran har sedan till uppgift att utgöra en form av krockkudde för vattnets storleksförändringar i värmesystemet. När vattnet blir varmare och således expanderar och därmed komprimerar gummimembranet. Vid kallare temperaturer uppehålls trycket i systemet genom att membranet då expanderar mot det kallare vattnet.

Med tiden så kan expansionskärlet förlora sin förmåga att kompensera för tryckskillnaderna i systemet. Detta beror oftast på att expansionskärlets gummimembran behöver fyllas på med ny luft eller att de utav tidens tand har spruckit. 

Öppet expansionskärl med pump eller pumpkärl

Denna typ av expansionskärl är vanliga i värmesystem i större fastigheter, men också i andra system som inte har rent vatten som sin främsta värmebärare. Exempel på detta är bland annat glykolbaserade system i värmepumpar eller solpaneler.

Pumpexpansionskärl styrs av en digital manometer som skickar signaler till pumpen för kärlet när det är dags att fylla på vatten i systemet. Vanligtvis är också säkerhetsventilen för dessa värmesystem kopplade till kärlet så att det gamla, syrefria, värmevattnet släpps ut i kärlet för att sedan kunna pumpas in på nytt när behovet för påfyllning återkommer.

Sfäriskt expansionskärl

Sfäriska expansionskärl återfinns generellt sett i gamla villor och hus och där expansionskärlet är placerat, vanligtvis på vinden men är öppet mot luften så att den med hjälp av vattnets egen vikt upprätthåller önskat tryck i systemet. Denna typ av kärl används generellt sett inte i moderna anläggningar då generellt sett kräver högre trycket i systemet med mindre rör och kopplingar för att pumpen ska kunna fördela flödena så jämnt som möjligt. Medans de gamla värmesystemen som till stor del byggdes på självcirkulation och därför inte krävde någon pump men också byggdes med mycket större rördimensioner.

Behöver du eller din förening hjälp med värmesystem eller expansionskärl? Cyklande Rörmokaren har stor erfarenhet av att arbeta med expansionskärl av olika slag och vi erbjuder snabb service i Stockholmsområdet med närförorter. Det enklaste sättet att få hjälp av oss är antingen att ringa oss på telefon 076 885 68 76 eller att kontakta oss via vårt webbformulär.

Lämna ett svar