våtrumszoner i badrum

Uppöppning och reparation av tätskikt

Cyklande Rörmokaren Cyklande Rörmokaren Leave a Comment

våtrumszoner i badrum

Normalt sett när man behöver komma åt utrymmen bakom tätskiktet så som i stammbyten eller ombyggnads arbeten, så innebär det stora kostnader på grund av att man river befintliga badrum och eventuellt andra våtutrymmen. Detta för att man ser att det inte går att byta stammarna utan att bryta tätskiktet. Detta är dock inte hela sanningen och med dagens teknik och kunskap om kostnader och miljöpåverkan är detta rent ut sagt ett omodernt sätt att arbeta på.

Som bostadsrättsförening har de boende ofta renoverat badrummen i sina respektive lägenheter vid olika tillfällen och arbetar man då på det traditionella sättet kan detta innebära att många badrum som är både nya, eller bara fullt funktionsdugliga, rivs utan anledning.

Vi på Cyklande rörmokaren anser att det är helt oförsvarbart att arbeta på det sättet. Detta gäller såväl ur en miljöaspekt, som om man tänker på den ekonomiska vinkeln.

Därför presenterar vi här i bloggen de olika tekniker som vi använder oss av för att i så stor utsträckning som möjligt bevara befintliga våtutrymmen.

Vilka rör är det som berörs vid stambyten

I allmänhet så består ett hus av tre olika rörsystem; tappvatten, avlopp och värme. Beroende på ålder, material och underhåll har dessa rör olika livslängd och medan kopparrör kan hålla i flera hundra år så rostar galvrör och gjutjärnsavlopp ofta sönder så snabbt som på ca 60 år eller kortare. I värmesystem varierar livslängden beroende på materialval, men framförallt hur mycket syre som cirkulerar i systemet. Denna parameter kan avsevärt antingen förkorta eller förlänga livslängden i systemet (läs mer om detta i vår blogg om värmesystem och avgasare). Vad är en avgasare?  – Cyklande Rörmokaren (xn--cyklanderrmokaren-7zb.se)

Beroende på vilka rör ett stambyte avser så kommer arbetet ske i olika delar av huset eller bostaden och beroende på hur systemet byggts varierar också tidsåtgången för att utföra arbetet.

Kök

Kök är generellt sett inte något större problem då stammarna ofta inte förgrenar sig i golv utan går i väggarna. Dessutom har kök ofta inte något tätskikt som går att bryta för att därefter kräva reparation eller att hela utrymmet görs om.

Köksstommar och skåp går dessutom oftast att demontera för att sedan återmontera efter det att rörarbetet utförts. I den mån det går försöker vi på Cyklande rörmokaren att undvika att riva kakel och tapeter för att minimera de nödvändiga återställningsarbetena, delvis på grund av det ekonomiska men också för att det kan vara svårt att återställa så att det blir identiskt med ursprungligt skick då det finns risk för att kollektioner av kakel och tapeter inte längre produceras.

Badrum

Badrum är det absolut krångligaste utrymmet att göra stambyten i utan att bryta tätskikt men med dagens våtrumsfolier så finns möjligheten att lappa och laga brutna tätskikt. Detta ska dock inte blandas ihop med att det alltid går att rädda vattenskadade badrum då det inte är möjligt att torka ut ett badrum som har en vattenskada och därefter reparera tätskiktet. Då blir man istället tvungen att riva, torka ut och göra om badrummet från början, vilket är både tidskrävande och slösaktigt med miljön.

Går det att reparera alla tätskikt?

Tätskikt som inte består av plastmattor kommer generellt sett i två olika typer; rollbart tätskikt och våtrumsfolie. Kraven för våtrum gör gällande att hörn- och skivmaterial alltid ska förses med remsor eller våtrumsfolie.

Rollade tätskikt går inte att reparera då risken är allt för stor att man inte lyckas täta det när det väl brutits.

Tätskikt gjorda av våtrumsfolie kan repareras med fem centimeters överlappning.

För att veta om man har våtrumsfolie eller rollat tätskikt så ska det stå i våtrumscertifikatet som utfärdats i samband med att badrummet färdigställts.

Tillvägagångssätt

Även om många tätskikt går att reparera så vill man undvika att öppna upp ytor där man sedan inte kan återställa på grund utav att kakelkollektioner eller liknande inte går att få tag på längre.

Bryt inte tätskiktet i första hand

Vi försöker att i den mån det går att i första hand öppna upp väggar från intilliggande rum.

Uppöppning av tätskikt utanför våt- och plaskzon (plats för bad eller dusch)

Våt- och plaskzon/plats för bad eller dusch är utrymmet mellan duschväggarna i duschen eller utrymmet under och över badkaret. En meter utanför denna zon räknas som Zon 1 tillsammans med golvet. Zon 2 börjar fem centimeter från golvet och fram till en meter från duschen, det vill säga den tar vid efter Zon 1.

Zon 2 kräver inte att det finns något tätskikt utan det räcker med skivmaterial för våtrum eller massiva konstruktioner så som betongputs eller murverk. Därav är det fördelaktigt att öppna upp väggar i Zon 2 då moderna regelverk inte kräver tätskikt.

Vi reparerar fortfarande tätskiktet i Zon 2, men utan ett överlapp då risken för vattenskador är minimal. Trots att regelverket inte kräver denna åtgärd så ser vi fördelar med att återställa tätskiktet, så att man har både hängsle och livrem då vi vet folk ofta är oroliga över att det ändå skulle kunna uppstå vattenskador.

Uppöppning i våtrumszon 1 med våtrumsfolie

Vi försöker så gott det går att undvika att bryta tätskiktet i Zon 1. I somliga fall går dock detta inte att undvika och då är man tvungen att gå vidare på följande sätt:

  1. Såga upp kaklet
  2. Avlägsna fix så gott som det går
  3. Öppna ett hål som har minst fem centimeters marginal till kaklet
  4. Återställ väggen med våtrumsgips
  5. Täck med våtrumsfolie och fem centimeters överlappning

Uppöppning i våtrumszon 1 utan våtrumsfolie

I somliga fall finns det ingen våtrumsfolie eller ingen möjlighet till fem centimeters överlapp. Ett alternativ då är att bygga en installationsvägg ovanpå ytan som öppnats. På så vis kommer det aldrig skvätta något vatten på väggen som öppnats upp. Denna måste dock ändå tätas så gott som möjligt, då det alltid finns risk för att vatten tränger in bakom plattorna och kan rinna mot uppöppningen i tätskiktet.

Denna lösning är inte att rekommendera, men är ändå ett gångbart alternativ om inga andra möjligheter finns. Denna lösning uppfyller dock inte fabrikanternas eller försäkringsbolagens krav på installationer.Lämna ett svar