Tryckstegringspump

Tryckstegringspumpar

Cyklande Rörmokaren Cyklande Rörmokaren Leave a Comment

På grund av Stockholms växande bostadsmarknad och höga kvadratmeterpriser så väljer allt fler bostadsrättsföreningar att bygga om vindsförråd och liknande till bostäder. I samband med detta måste man då dra fram nya ledningar till kök och badrum. Då vindsplan och takvåningar ofta inte var planerade att från början utnyttjas som boendeyta så kan trycket i tappvattenledningarna vara underdimensionerade för att leverera de standardvärden på vattentryck som förväntas.

Detta problem kan också finnas i äldre hus och villor belagda på höga höjder, exempelvis på en kulle eller på ett berg. I och med att många kommunala vattenledningsverk inte tar hänsyn till detta så kan detta ha en kraftig påverkan på tappvattnets inkommande tryck för byggnader belägna på dessa höga punkter.

Den vanligaste lösningen på detta problem är att man installerar en tryckstegringspump. Dessa kommer i flera olika utföranden beroende på inkommande ledningens tryck. När det kommer till stora fastigheter brukar man då installera en tryckstegringspump med separat tryckhållningskärl. Denna installeras vanligtvis direkt efter fastighetens vattenmätare.

Vid installationen så skär man också in avstegringsventiler och låter den gamla ledningen fylla en bypassfunktion vid eventuell service eller problem med tryckstegringspumpen.

Man installerar också avstängningsventiler på vardera sida om tryckstegringspumpen så att arbetet kan utföras med vattnet avstängt så kort tid som möjligt.

Installation av tryckstegringspump i små hus och mindre fastigheter

I villor och småhus är ofta en tryckstegringspump med tryckhållningskärl en alltför dyr investering och man kan i dessa fall installera en liten pump som man monterar direkt på röret utan bypass där behovet av bypass inte är så stort. Kostnaden för denna typ av pump, som utseendemässigt påminner mer om en cirkukationspump, är betydligt mycket lägre men för att den ska kunna fylla sin funktion får heller inte inkommande tryck vara alltför lågt så styrkan i denna pump är begränsad. Detta kan ställa till det för villaägare då minimumtrycket för denna typ av installation ligger på nivåer omkring ca 2 bar. Detta ”låga tryck” är ofta inte så direkt störande att man upplever behovet att installera en tryckstegringspump. Dock kan man givetvis installera en modell av detta slag ändå men slitaget på pumpen kommer att bli högre och effekten sämre.

Tryckhållningskärl

I tryckstegringspumpspaketet ingår ofta ett tryckhållningskärl. Detta kärl är till för att hålla trycket jämnt och motverka tryckstötar i systemet när pumpen drar igång.

Dimensioneringen av trycket görs ofta utav återförsäljaren av pumpen. Man tar då hänsyn till husets höjd och i vissa fall också till dimensionen på husets rörstorlek.

Problem som kan uppstå i samband med installation av tryckstegringspumpar

I samband med installation av tryckstegringspumpar är att trycket ökar i hela fastigheten. Detta kan ske i en sådan pass stor grad att gamla installationer kan börja läcka. Därför rekommenderar vi att alltid besiktiga samtliga utrymmen där våtrum och brunn inte skyddar vid eventuella läckage. Exempelvis kök samt utrymmen där tvättmaskiner och eventuella köksapparater, som kylskåp, anslutits med vatten kan vara i farozonen. Detta kontrollerar man lämpligast i samband med installationen. Skulle huset dock vara väldigt gammalt och man är orolig över att även stammarna mellan lägenheterna kan slå läck finns dock möjligheten att skära in ballofixer på avsticken till samtliga lägenheter och att därefter provtrycka stammarna i systemet var för sig, för att på så sätt se om läckage uppstått på någon utav stammarna (läs mer om detta på vår blogg om provtryckningar).


Cyklande rörmokaren har stor erfarenhet av att installera och serva tryckstegringspumpar. För att kontakta oss, använd antingen vårt smidiga kontaktformulär eller ring oss på 076 885 68 76.

Lämna ett svar