Rörmokarens Verktygslåda #2 – Bågfilen

Cyklande Rörmokaren Rörmokare Leave a Comment

För rörmokaren, liksom för många andra grenar inom byggnadssläktet, är bågfilen ett oumbärligt verktyg. Ny teknik har förvisso gjort att beställningar på rörmokartjänster eller andra VVS, eller rörfrågor kan hanteras på ett smidigt sätt – inte minst genom de bilder man kan skicka in via formulär som vårt eget.

Att skicka in information om formulär har givetvis stora fördelar då man som hantverkare (rörmokare, snickare eller dylikt) ofta kan ta ställning till vad man behöver ha med för något. Om några specialverktyg behövs. Som ni läsare säker förstår är kraven för vad man behöver i följande situationer väldigt olika:

 • Blandarbyte
 • Avloppsrensning,
 • Energieffektiviseringar,
 • Värmepumpsinstallationer
 • Pannbyten
 • Badrumsrenovering
 • Stambyte
 • Energioptimeringar
 • Konvertering av värmesystem
 • Konstruktion av värmeanläggning
 • Underhåll
 • Service
 • Licenssvetsning
 • Kylmontering
 • Solpaneler

Till dessa olika utgångspunkter för vad arbetet kommer kräva tillkommer dessutom de lokala aspekterna. Oavsett om jobbet är i en storstad som Stockholm eller ute på vischan, i bostadsrätt, hyresrätt eller villa, så stöter man som hantverkare ofta på en mängd faktorer eller omständigheter som man tidigare inte tänkt på.

Bågfilen är en såg för metall, någonting som lämpar sig ypperligt för rörarbeten. Det som gör att bågfilen lämpar sig för just metall- och rörkapning är tandningen av sågbladet. Vid såväl installation som reparation av exempelvis toaletter, varmvattenberedare, eller diskmaskiner kan man behöva koppla in eller ut rör och då är det viktigt att kunna kapa och justera rören.

En annan stor fördel med bågfilen är att man kan byta blad väldigt smidigt, samt att bladen är väldigt små. Alla ovanstående anledningar och argument kokar ner till att bågfilen är ett oumbärligt verktyg för var rörmokare och VVS-montör, samt även är något att rekommendera att ha hemma om man vill försöka fixa själv.

Det här är den andra delen i en bloggserie om rörmokarens verktyg. Vi som jobbar som rörmokare i Stockholm vill via den ge en inblick i hur en rörmokare arbetar och vad för verktyg, och vilken funktion en rörmokare har med sig när de jobbar. Vi vill med denna bloggserie inspirera till att dels fixa själv, men också bjuda på en glimt bakom kulisserna för vår verksamhet.

Tidigare delar i bloggserien om rörmokarens verktyg hittar ni här:

Rörmokarens Verktygslåda #1 – Röravskäraren

Lämna ett svar