IP Klasser

IP Klasser

Cyklande Rörmokaren Badrum Leave a Comment

Vad innebär IP klasser

Badrum är en våt och fuktig miljö med vatten som kan bli strömförande vid kontakt med el. Detta gör att det ställs högre krav på el-armaturer och lampor i badrum då det måste vara säkert för att undvika personskador. Så vad är det man då behöver tänka på för att vara säker på att det man väljer är i korrekt utförande med rätt IP Klassificering för ändamålet?

IP klasser 

IP står för International Protection vilket är en standardiserad modell för att mäta hur tåligt mot fasta och flytande föremål en produkt är. Den första siffran står för hur stora fasta partiklar som kan komma in och den andra siffran står för hur vattentät produkten är. Skalan går från 0-6 för fasta föremål där 0 är helt oskyddat och 6 är helt dammtät samt och 0-9 flytande föremål där = 0 betyder att produkten inte alls är vattentät, 8 betyder helt vattentät och 9 att den ska tåla att man sprutar med högtryckstvätt utan att vatten kan tränga in eller förstöra enheten. 

IP Klasser

Det är tillåtet att montera spottar och lampor med IP klass 20 i badrum så länge dom är monterade minst 2,25 m över golv. Detta ger dig ett mycket bredare sortiment av valmöjligheter än tidigare när alla armaturer var tvungna att vara minst IP 21 klassade i badrum.  

Zon 0

Om du vill ha lampor i badkaret eller golvet upp till 10 cm på vägg så kräver de IP 67 och max 12V. 

Zon 1

För att montera belysning ovanför badkar eller i duschhörnor upp till 225 cm från golv krävs IP 44. 

Zon 2

Zon 2 utgör resterande 60 cm utifrån duschväggar och badkar på golv och väggar och detta kräver IP 24. Detsamma gäller för vattenarmaturer, t.ex. tvättställsblandare, men då räcker det med en radie på 60 cm för att komma utanför zon 2. Sitter armaturen över 150 cm från golv räcker det med IP 21.

Zon 3

Zon 3 utgör resterande utrymme i våtrummet eller badrummet upp till 240 cm från golv och kräver IP 21.

Zon X

Belysning minst 225 cm över golv. Kräver IP 20.

 

IP-klass:


Första siffran beskriver åtkomlighet

0: Inget skydd.
1: Petskyddad mot föremål större än 50 mm.
2: Petskyddad mot föremål större än 12 mm.
3: Petskyddad mot föremål större än 2,5 mm.
4: Petskyddad mot föremål större än 1 mm.
5: Dammskyddad
6: Dammtät


Andra siffran beskriver täthet

0: Inget skydd.
1: Skyddad mot droppande vatten.
2: Skyddad mot droppande vatten. Apparaten får ej luta mer än max 15° från normalvinkeln.
3: Skyddad mot strilande vatten. Max vinkel 60°.
4: Skyddad mot strilande vatten från alla vinklar.
5: Skyddad mot spolande vatten från munstycke.
6: Skyddad mot kraftig överspolning av vatten (munstycke, sjö o.s.v.).
7: Kan nedsänkas tillfälligt i vatten utan att ta skada.
8: Lämpad för långvarig nedsänkning i vatten. Se tillverkarens råd.

 

Lämna ett svar