En livsfarlig vattenkran!

Drick inte varmt kranvatten

Cyklande Rörmokaren Cyklande Rörmokaren

I vardagen använder (nästan) alla varmt kranvatten när man duschar, tvättar händerna, städar och dylikt. Det är givetvis super att vi har tillgång till varmt vatten direkt ur kranen – men varför kan vi då inte använda vattnet till matlagning? Rent logiskt vore det ju ett bra sätt att spara energi på, att koka redan – delvis – uppvärmt vatten när man ska tillaga exempelvis kaffe eller ris.

Även om vi på Cyklande Rörmokaren är miljövänner av högsta rang måste vi dock avråda från detta, av hälsoskäl.

Det kanske starkaste argumentet för att inte använda varmt kranvatten till matlagning är att det finns risk för att få i sig tungmetall av diverse slag. Metaller påverkas olika av varmt och kallt vatten, och rören som vattnet transporteras igenom kommer från olika källor och har därför blivit olika behandlade på sin väg till kranen. Dessutom räknas inte varmt vatten som livsmedel vilket innebär att det inte alls ställs samma krav på de faciliteter som tillhandahåller det varma vattnet i kranen, som de som ger våra hem och arbetsplatser kallt vatten.

Och en fråga som är relevant nuförtiden, och ytterligare komplicerar frågan, är hur vattnet (och således vi människor) påverkas nu när många nydragningar sker med rör av plast och inte metall.

Plaströr påverkas precis som metallrör också utav värme och fäller ut skadliga och hormonstörande ämnen vid högre temperaturer. Precis som nämns ovan så räknas inte varmvatten som livsmedel vilket gör att kraven på de skadliga ämnena som uppstår vid genomströmning av varmvatten inte ses som ett problem när vattnet endast ska användas till hygien (och ej förtäras).

Med andra ord stämmer vi in i kören och ger alla som läser detta rekommendationen att inte falla för lättjan när man ska koka morgonkaffet att hälla upp varmt kranvatten i kaffekokaren (en i företaget högt uppsatt men anonym medarbetare frestas av detta var dag, mot sitt bättre vetande – kanske kan KBT hjälpa, eller kommer det förvärra?).

Summa summarum: drick inte varmt kranvatten – för din hälsas skull!