Covid-19

Vi cyklar – trots Corona!

Cyklande Rörmokaren Cyklande Rörmokaren Leave a Comment

Det kan knappast ha undgått någon att vi befinner oss i en exceptionell situation i samhället för tillfället. Problematiken med den snabba virusspridningen i samhället har fått förödande konsekvenser för såväl de av Covid-19 drabbade som för ekonomin i det stora hela.

Det är i dagsläget mycket oklart vart allt det här kommer att leda. Sverige har också som bekant valt en liberalare linje i smitthanteringen än vad man gjort på andra delar i världen.

Man kan tala om shutdowns, karantän och så vidare. Vi ska inte grotta ner oss i de detaljerna.

Vi på Cyklande Rörmokaren vill dock poängtera att vi ser vårt uppdrag att möjliggöra tillgången till vatten och sanitet som ett samhällsbärande uppdrag och att vi därför är i full gång, trots dessa omständigheter.

Vi har också tagit extra hänsyn till hygien och ser till att tvätta oss oftare och grundligare än tidigare, enligt de 30 sekunder för handtvätt som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten.

Om man, eller någon i ens närhet, har behov av att få någonting akut åtgärdat men denne person tillhör en riskgrupp, vänligen kontakta oss så kan vi ha en dialog om hur vi kan lägga upp ett besök så att det känns säkert för alla inblandade parter.

Lämna ett svar