Lukt i badrummet

Cyklande Rörmokaren Cyklande Rörmokaren

Då och då hör kunderna  av sig till oss angående problem med lukt i badrummet där de vill ha problemet åtgärdat så snabbt som möjligt. Ofta på grund av i tiden nära förestående finbesök, bjudningar eller dylikt.

Det är inte alltid vi kan komma ut på studs men det finns många saker som man som privatperson kan kontrollera och eventuellt åtgärda på egen hand för att lösa problemet med oönskad lukt.

Problem med lukt ur golvbrunn

Vid den här typen av problematik är det absolut vanligaste felet att man har försökt rensa golvbrunnen och vattenlåset till denna men sedan inte lyckats montera tillbaka vattenlåset i brunnen korrekt. Det kan ofta kännas som att det sitter på plats och att det sitter tämligen hårt. Men för atr det verkligen ska täta är det viktigt att man fått i det helt rakt så att o-ringen eller gummimembranet tätar ordentligt mot brunnen.

Kontrollerar man detta men det fortfarande förekommer lukt från golvbrunnen beror detta sannolikt på att gummit eller O-ringen är trasig – och då behöver vattenlåset bytas ut.

Lukt ifrån toalettstolen

Ett annat mindre vanligt förekommande fel som vi ändå stöter på regelbundet lukt ifrån toalettstolen.

Börja med att kontrollera att det finns tillräckligt mycket vatten i toaletten. Om så är fallet så kommer lukten sannolikt från tätningen mellan toaletten och avloppet och då har muggstosen – den packning som tätar mellan avlopp och toalett – sannolikt torkat eller utav något annat skäl gått sönder och klarar inte längre av att täta. Det som behöver göras i sådana fall är att koppla ur och demontera toaletten samt byta muggstosen.

Detta är ett vanligt förekommande problem när en toalett tidigare bytts ut men där gummit eller stosen inte varit rätt anpassad efter den nya toalettmodellen.

Lukt ur handfat

Kommer lukten ur handfatet beror detta oftast på att handfatet har torkat ur eller att det finns problem med undertryck i avloppet. Vid problem med undertryck i avloppet beror detta oftast på feldimensioneringar av systemet eller avsaknad av avluftning på avloppsstammen. Vi har skrivit en mer detaljerad blogg om detta som handlar om just avluftning av avlopp, då detta är ett problem som kräver betydligt större ingrepp för att lösa.

”Varför luktar det i badrummet bara då och då”

Många av våra kunder vittnar ofta om att de har problem med lukten men att det är ett problem som inte alltid är där, utan att det snarare bara är då och då som det luktar. Detta kan då vara problematiskt vid felsökning av problemet och de undrar då ofta hur detta kommer sig. Detta beror generellt sett på att det finns såväl över- som undertryck i avloppssystem.

Vid övertryck trycks luften i avloppssystemet ut mellan läckande skarvar och öppningar som då skapar illalluktande lukt i de utrymmen där öppningar med tidigare nämnda fel finns.

Vid undertryck så suger avloppet in luft vilket då gör att ingen lukt uppträder då heller ingen luft kommer ifråm avloppet.

Vad beror undertryck och övertryck på?

Undertryck och övertryck skapas dels när avloppet är i bruk och stora mängder vatten spolas genom systemet.

Beroende på vattenflödets läge i stammen så skapas generellt innan och undertryck efter flödespunkten. Det kan också bero på väder och vind där vindbyar kan skap undertryck eller överteyck beroende på avloppets utlopps- och avluftningsläge. Det kan också bero på ventilationen i fastigheten där det om det är högt tryck på tilluften – luften som sprutas in i lokalen – kan skapa övertryck i avloppet likväl som höga flöden på frånluften kan skapa undertryck i avloppet.

Behöver ni hjälp med lukt i badrummet eller toaletten (eller kanske avloppet?)? Tveka då inte att kontakta oss på Cyklande Rörmokaren via vårt smidiga kontaktformulär.