kylbaffel

Kylbafflar

Cyklande Rörmokaren Cyklande Rörmokaren Leave a Comment

Kylbafflar inom hus och hem är inte en speciellt vanligt förekommande företeelse, utan någonting man främst ser i kontorslokaler och större hotell. Kylbafflar har samma funktion som luftkonditionering men skillnaden är den att medan luftkonditioneringen generellt sett bygger på en luft-luftvärmepump så bygger kylbafflar på att det finns ett centralt kylsystem installerat i huset. Kylsystemen är ofta baserade på så kallad komfortkyla, det vill säga kyla som inte går under noll grader och är ickeglykolbaserad.

När man har komfortkyla i huset så innebär det att man har ett separat kylsystem likt det värmesystem du normalt sett ser jag större fastigheter men som i det här fallet istället transporterar runt kallvatten till systemets olika kylenheter. En av dessa typer av kylenheter är kylbafflar och dessa är uppbyggda på samma sätt som konvektorer och använder sig av stålflänsar som sitter i sektioner och har en betydligt bättre värmeavgivningsförmåga än till exempel radiatorer men då verkningsgraden är betydligt lägre på komfortkyla än vqd den är på värmesystem. Det vill säga att för att få en radiator att värma 40 grader med 65-gradigt vatten så behöver inte värmeöverföringsförmågan vara så hög, medan på en kylbaffel som har en arbetstemperatur på 5-6 grader och med hjälp av den temperaturen ska kyla ner ett rum till omkring 20 grader så krävs både större rördimensioner och högre överföringsförmåga och därav krävs konvektorsmodellen på kylbafflarna.

Då kylbafflarna, precis som luftkonditionering, kan generera en hel del kondens så krävs ofta avrinningsrör som ansluts till dessa. Beroende på kylsystemets arbetstemperatur och typ av behov som krävs i den kylbestödda lokalen så är detta inte alltid nödvändigt.

Numera, med bergvärmepumpens entré på marknaden och det att bergvärmepumpen ofta är ett förstahandsalternativ så har priserna pressats så mycket att många villaägare utrustar sina bergvärmepumpar med både värme- och kylsystem. Detta gör att det går att få billig och energieffektiv kyla i huset på varma sommardagar och när du dessutom ackumulerar en del av den värme som du hämtar ifrån sommarvädret till att användas under vinterhalvåret via den värme du har pumpat ner i bergvärmehålet så är detta ett mycket energieffektivt system. Kylbafflar har därför blivit ett allt vanligare komplement i villor och utformas ofta med både värme- och kylfunktion. Det vill säga att kylbaffeln är kopplad såväl till värmesystemet som kylsystemet.

Är du intresserad av att installera kylbafflar så är du mer än välkommen att höra av dig till oss på Cyklande Rörmokaren. Vi har stor erfarenhet av att jobba med dessa system. Det enklaste sättet att nå oss på är antingen på telefon 076 885 68 76 eller via vårt kontaktformulär.

Lämna ett svar