Logistik och transportmässan

Transport och logistikmässan i Göteborg

Cyklande Rörmokaren Cyklande Rörmokaren

För en tid sedan blev vi kontaktade av 2030-sekretariatet som undrade om vi ville vara med på Logistik- & Transportmässan som de är med och arrangerar. 2030-sekretariatet är en tankesmedja som jobbar för att främja tillkomsten av en fossiloberoende transportflotta till år 2030 och att klimatpåverkan från svensk fordonssektor ska ha minskat med 70% till och med 2030. Logistik- och …

Initis Showroom i Solna

INITI – intervju med Peter Kandel

Cyklande Rörmokaren Cyklande Rörmokaren

I Solna, på Evenemangsgatan 15, ligger ett showroom för vad som kan vara världens mest exklusiva badrumsmöbler. Priserna på pjäserna är från 125 000 kronor och uppåt och är tänkt att attrahera den målgrupp som kanske tidigare investerat stora belopp i sitt kök. INITI är ett märke som är sprunget ur just bristen på variation och exklusivitet i våra badrum. …

Påbjuden gång- och cykelbana

Nya regler för gång- och cykeltrafik

Cyklande Rörmokaren Cykel

Regeringen har under sommaren 2018 fattat sex beslut i syfte att underlätta för cyklister genom att anpassa trafikregler. Det först nämnda förslaget trädde i kraft den 1 augusti medan de övriga fem regeländringarna trädde i kraft den 15 oktober 2018. Cyklister från 15 år och förare av moped klass II kan färdas på körbanan även om det finns en cykelbana om …

Provtryckningspump

Provtryckning av rör

Cyklande Rörmokaren Cyklande Rörmokaren

Provtryckning av rör är något som främst förekommer på nybyggen och entreprenader. Det är en kontroll som måste utföras för att arbetet ska gå igenom kvalitetsbesiktningen. Vid en provtryckning ska systemet tryckas med 1,43 gånger systemets beräkningstryck under minst trettio minuter. Detta för att säkerställa att inget varesig synligt eller dolt läckage har uppstått under byggets gång. En provtryckning ska …

Grus

Grus och smuts i rör

Cyklande Rörmokaren Cyklande Rörmokaren

Ett ovanligt men ibland förekommande problem i villor och bostadsrätter är att det av ett eller annat skäl har hamnat sand eller sten i tappvatten – eller värmesystemet. De minsta partiklarna kommer ofta fram hela vägen till perlatorerna (se vår blogg om perlatorer) där de försämrar flödet ur kranar och armaturer. Men i somliga fall är sanden så grovkornig att …

Flottörventil

Flottörventil – hur fungerar den?

Cyklande Rörmokaren Cyklande Rörmokaren

Flottörventilen är den enhet som styr vattenflödet in till toaletten in till toaletten. Den har en nivåavkännare som gör att den stänger av vattnet när tanken har full och släpper på vatten när tanken töms. Det finns många olika typer av flottörventiler. Generellt talar man om.två typer. Den ofta äldre modellen där anslutningspunkten sitter på sidorna av toaletten men som …

wateraid

WaterAid – Intervju med Petter Gustafsson på WaterAid

Cyklande Rörmokaren Cyklande Rörmokaren

Cyklande rörmokarens intervjuresa genom VVS-sverige fortsätter. Den här gången träffar vi Petter Gustafsson, kommunikatör och Pressekreterare på Wateraid. Wateraid är en välgörenhetsorganisation som strävar efter att alla människor ska ha tillgång till rent vatten, såväl ur sanitetsperspektiv som perspektiv med rent dricksvatten. Vi blev faktikst tipsade av Lotta Fryklund på VVS-branschens yrkesnämnd om att ta kontakt med Petter Gustafsson angående …

Rensfjäder

Rensfjäder, rörrensare eller rensspiral – kärt barn har många namn

Cyklande Rörmokaren Cyklande Rörmokaren

Ett vanligt förekommande problem är att det blir stopp i avloppet i kök eller badrum. När detta händer brukar det första gemene man gör att använda någon form av propplösare (exempelvis kaustisk soda, läs mer om detta på vår blogg om propplösare). Detta är något som vi på Cyklande Rörmokaren avråder från då de kemiska lösningarna gör att åldersbeständigheten i …

avfuktare

Avfuktare och avfuktning

Cyklande Rörmokaren Cyklande Rörmokaren

Ibland är olyckan framme och vatten råkar hamna just där det inte ska vara. När det händer är det av yttersta vikt att man så snabbt som möjligt torkar upp vattnet och sedan, om det varit en större mängd, sätter in en avfuktare. Genom att göra detta så snart som möjligt kan man i många fall undvika vattenskador vilket besparar …

Bilning och spårning

Spårning och bilning i väggar och golv

Cyklande Rörmokaren Cyklande Rörmokaren

Sedan det blivit populärt att gömma rördragningar och andra praktiska funktioner i väggar och golv så har också arbetet med att spåra och göra fördjupningar i vägg och golv blivit allt vanligare. Det här gäller särdeles badrumsrenoveringar i äldre hus och fastigheter. I nybyggen bygger man oftast konstruktionen så att rören och andra praktiska VVS-attiraljer redan är inbyggda från början. …