En vacker groda

Avloppsgroda

Cyklande Rörmokaren Cyklande Rörmokaren

I VVS-sammanhang talas det ofta om ”grodan”. Den kompletta korrekta benämningen på denna tekniska detalj är ”avloppsgroda”, så vad är då en avloppsgroda?

En avloppsgroda är det avlopp som läggs i golv för badrum och toaletter och eventuellt också kök. På större nybyggen beställs ofta dessa ut färdigsvetsade och ihopsatta för hela badrummet. Sedan läggs de ner på markplattan eller valvet och vägs in så att fall med mera är korrekt.

När det kommer till servicearbeten eller villor så bygger man dock avloppsgrodan på plats då det endast är kostnadseffektivt med fabrikssvetsade avloppsgrodor i de fall man kan erhålla skalfördelar genom massproduktion.

Vid montering av en avloppsgroda är det viktigt att man känner till de regler och dimensioneringar som gäller för utformning av avlopp. En avloppsgroda för ett badrum med toalett kräver till att börja med en stam utav minsta dimension 110 mm som därifrån förgrenar ut sig till avloppet till badrummet. Därefter påbörjar man utläggningen av avloppsgrodan. Det är viktigt att känna till att toaletter alltid måste kopplas med minsta dimension 110, med undantag för kvarntoaletter – alternativt om man installerar en malpump (för mer information, läs gärna vårt blogginlägg om kvarntoaletter och malpumpar).

Golvbrunnar får kopplas med dimensioner ifrån 50 och uppåt, men vi rekommenderar att man försöker hålla sig till åtminstone 75-millimetersrör för att undvika framtida stopp i avloppet. Handfat kopplas också generellt sett med 50-rör vilket också är tillåtet för köksavlopp men där vi rekommenderar vi också att man försöker hålla sig till 75-millimetersrör.

När det kommer till själva uppbyggnaden av avloppsgrodan är det viktigt att man också känner till de regler och förutsättningar som gäller för vinklar och infästningar. Till att börja med får inga liggande spillvattenledningar monteras med korta 88-gradersvinklar. Att göra det förhöjer risken för problem med avrinning och stopp i systemet, därför använder man sig av dubbla 45-gradersvinklar eller långa 88-gradersvinklar – som i vardagligt VVS-tal kallas för ”långböjar”.

Detta gäller också för ledningar som går från fallande till liggande rör, men det är dock inga problem vid liggande till fallande rör.

Det är också viktigt att tänka på avloppsgrodans fall och känna till de byggtekniska förutsättningarna som gäller för just det fabrikat grodan byggs upp i. Generellt sett brukar man lägga avloppet med ett minimifall på 1 centimeter per meter. Det är också viktigt att inte bygga liggande ledningar med för mycket fall då dessa får problem med att vattnet rinner undan för fort och övrigt avfall fastnar och eventuellt torkar fast, varpå det orsakar stopp i systemet. Olika fabrikat har olika rekommendationer för vad som är optimalt fall för just deras produkter. Anledningen till att det är skillnad från produkt till produkt ligger i materialets friktion. Desto lägre friktion desto lägre fall krävs – av naturliga skäl.

Varför heter det avloppsgroda?

Låt oss börja med den viktigaste frågan först. Avloppsgroda kallas så därför att konstruktionen framförallt förr i tiden – men även nuförtiden – liknar en liten groda! Låt oss nu fördjupa oss i de tekniska detaljerna kring konstruktionen av dessa.

Plast eller metall

När man bygger avloppsgrodor eller stammar är det viktigt att tänka på vilket material man ska använda. Beroende på byggtekniska förutsättningar och ljud – och hållbarhetskrav – det vill säga vilken typ av belastning systemet ska användas för.

I äldre hus är stammar och grodor generellt uppbyggda i gjutjärn då det tidigare var det givna valet för sin tidsålder då plast och epoxy-blandningar (= en typ av plastblandning som blandas för att uppnå olika materialegenskaper) ännu inte slagit igenom på marknaden.

Gjutjärnsrör

Än idag monteras gjutjärnsrör i många nyproducerade bostäder och fastigheter. Detta då gjutjärnen har goda ljudisolerande egenskaper och ofta av beställare anses vara ett gediget och robust material. Dock är gjutjärn både dyrt betydligt mycket mer svårarbetat än plaströrssystem och när det kommer till hållbarhet börjar givetvis dessa rör rosta med tiden, men de är också sammanfogade med jetkopplingar (se nedan) vars tätande egenskaper ligger i de gummimembran som kläms mot röret, vilket i sin tur givetvis åldras och med tiden skapar läckage.

PP-rör

PP-rör är en av de vanligaste formerna av avloppsrör som känns igen på den gråa färgen, men de finns också i orange och kallas då för ”markrör”. Tidigare gjordes de orangea markrören i PVC-plast och de gjordes då UV-beständiga men hade sämre hållbarhetsfaktor när det kom till höga temperaturer, medan de gråa PP-rören gjordes (och görs än idag) i polypropen (därav namnet PP) och tål högre temperaturer. Numera är det generellt sett ingen skillnad men det kan skilja sig från ett fabrikat till ett annat. Man brukar dock lägga orangea PP-rör i marken då de är enklare att se när man gräver – och man således kan undvika att skada rören av detta mycket uppenbara skäl.

PP-rör är såväl billiga, lätta att arbeta med och håller lång tid men har inga ljudisolerande egenskaper.

Epoxy-rör

Epoxyrör är en generellt sett tjockare typ av plaströr som består av olika typer av plastblandningar för att öka egenskaper som ljudisolerande förmågor, värme-, kyla- och tryckbeständighet samt ökad livslängd. De flesta förproducerade grodor är gjorda i epoxyrör och kommer ofta i en svart färg. Beroende på efterfrågade egenskaper så kan epoxyrören variera i tjocklek och friktionsmotstånd. Epoxyrör används ofta som ett effektivare alternativ till gjutjärnsrör, då också sammanfogningsmetoden med jetkopplingar (se nedan) går lätt att applicera på denna typ av rör. Epoxyrör svetsas också ofta samman med hjälp av elsvets som det finns två varianter av:

  • Elsvets med muff
  • Spegelsvets

När man beställer ut hela grodor är dessa ofta sammansatta med hjälp av spegelsvetsar då rörända svetsas mot rörända. Det är väldigt komplicerat att spegelsvetsa ute på plats vilket gör att detta generellt sett görs i fabriker. Ute på arbetsplatser arbetar man generellt sett med svetsmuffar (se beskrivning nedan).

Epoxyrör används ofta i fastigheter med större krav på hållfasthet och beständighet då rören är enormt slitstarka men samtidigt lätta att arbeta med. 

Rostfria rör

Rostfria rörs användningsområden är, likt epoxyrör, något man monterar vid krav på hög beständighet. De används oftast till grovkök därför att de står emot de olika aggressiva gaser som bildas utav fettrester. De monteras också ofta i garage, biltvättar eller andra avloppssystem där oljiga eller salthaltiga vätskor kan förekomma då dessa annars riskerar att angripa och skada gjutjärnsrör eller eventuella plaströr.

Cementrör

Som rörmokare jobbar man sällan med cementrör men det kan hända att man behöver skära på eller skarva mot cementrör. Dessa är generellt sett monterade i marken under hus och i stora dimensioner. Tidigare byggdes generellt sett alla stora avloppsmarknät med cementrör.

Vill ni dessutom läsa mer om rör hänvisar vi till vår bloggpost om kopparrör och stålrör

Fog- och sammankopplingsmetoder – Dom 5 vanligaste teknikerna

Det finns flera olika former och tekniker för att sammanfoga avloppsrör. Beroende på material och tekniska förutsättningar skiljer sig teknikerna från varandra men generellt sett så är de 5 vanligaste teknikerna:

  • Muff – Att sammanfoga avloppsrör med hjälp av muffar är ett utav de vanligaste förekommande fogningsmetoderna. Man för då in röret i ett nytt rör som har en muff som är anpassad för rörstorleken som ska föras in. Tätningsprincipen bygger därefter på gummiflänsar som sitter inuti muffen och som ser till att vatten inte läcker ut. PP-rör är den vanligaste typen av rör som använder sig av muffar med gummifläns.
  • Jet – Jetkopplingar använder sig av en typ av gummimembran som omsluts av ett rostfritt emballage som klämmer gummit mot röret och således tätar rörända mot rörända. Jetkopplingar används främst till gjutjärn då de ställer krav på hållfastheten i röret som, om det är i plast, kan bli timglasformat på grund av trycket. För att undvika problem som dessa kan man sätta in en stödhylsa i röret för att motverka komprimering. Dock är ett problem med att använda sig av stödhylsor att skräp med mera fastnar i dem.
  • Elsvets – Vid elsvets smälter man rören samman och detta kan antingen göras på plats med hjälp av elsvetsmuffar eller i fabrik med hjälp av skyddsgaser. Vid elsvets av plast är det viktigt att tänka på att slipa och sprita röret för att få bort eventuella oxider som skapas på rörets yta och kan försvaga svetsen.
  • Lim – Limmade rör är vanligare vid mindre rördimensioner för kondensvatten eller andra spillvattenpumpsanläggningar där det är viktigt att rören inte går isär vid pumpens belastningstryck. När man limmar rör är det också viktigt att tänka på att slipa och sprita röret för att få god tät- och hållbarhetsförmåga.
  • Press – Precis som med limmade rör finns möjligheten att istället bruka presskopplingstekniker för att garantera att röret håller tätt och inte går isär. För att använda sig av den här sammankopplingsmetoden krävs specialpressmaskiner med både presskäftar och presskransar för att kunna pressa de stora dimensioner som avlopp kan innebära.

När ska jag välja vad?

Generellt sett bör din VVS-tekniker känna till vilken typ av rör och fogteknik som bäst lämpar sig för just det uppdraget som du har. Men om vi ska generalisera så kan man säga att i villor lägger man främst gråa PP-rör ovan mark och orangea markrör i mark.

I bostadshus är stammarna ofta byggda med gjutjärn varpå man skär in sig på gjutjärnen med gjutjärnsdelar för att sedan övergå till PP-rör för själva grodan förutsatt att inga speciella gjutkrav eller andra rådande förutsättningar inte gör detta möjligt. I modernare bostadshus eller hus där stambyte skett under de senaste 10 åren har man ofta ersatt gjutjärnsstammarna med PP-rör.

I fabriker, biltvättar och industrier monteras vanligtvis rostfria rör för att motverka det slitage på rören som diverse vätskor med olika aggressiva substanser innebär på de aktuella rören.

Vi på Cyklande Rörmokaren har stor erfarenhet av att arbeta med avloppskonstruktioner och avloppsgrodor i såväl stora som mindre fastigheter. Om ni vill komma i kontakt med oss kan ni göra det antingen via vårt kontaktformulär eller på telefon 08-30 81 21.