Initis Showroom i Solna

INITI – intervju med Peter Kandel

Cyklande Rörmokaren Cyklande Rörmokaren

I Solna, på Evenemangsgatan 15, ligger ett showroom för vad som kan vara världens mest exklusiva badrumsmöbler. Priserna på pjäserna är från 125 000 kronor och uppåt och är tänkt att attrahera den målgrupp som kanske tidigare investerat stora belopp i sitt kök. INITI är ett märke som är sprunget ur just bristen på variation och exklusivitet i våra badrum. …

Påbjuden gång- och cykelbana

Nya regler för gång- och cykeltrafik

Cyklande Rörmokaren Cykel

Regeringen har under sommaren 2018 fattat sex beslut i syfte att underlätta för cyklister genom att anpassa trafikregler. Det först nämnda förslaget trädde i kraft den 1 augusti medan de övriga fem regeländringarna trädde i kraft den 15 oktober 2018. Cyklister från 15 år och förare av moped klass II kan färdas på körbanan även om det finns en cykelbana om …

Provtryckningspump

Provtryckning av rör

Cyklande Rörmokaren Cyklande Rörmokaren

Provtryckning av rör är något som främst förekommer på nybyggen och entreprenader. Det är en kontroll som måste utföras för att arbetet ska gå igenom kvalitetsbesiktningen. Vid en provtryckning ska systemet tryckas med 1,43 gånger systemets beräkningstryck under minst trettio minuter. Detta för att säkerställa att inget varesig synligt eller dolt läckage har uppstått under byggets gång. En provtryckning ska …