Köksrenovering

Cyklande Rörmokaren har stor erfarenhet av att renovera kök i Stockholms alla stadsdelar. Beroende på vilken fastighet man jobbar i så möter man olika typer av utmaningar – att ta hänsyn till andra lägenheter och rördragningen dem emellan är en helt annan typ av förutsättning än att bara byta en blandare.

Vid en köksrenovering finns det flera aspekter som är viktiga att tänka på. Den första är sannolikt att vilja behålla köket på samma plats som det nuvarande eller om man vill flytta köket inom rummet eller till ett helt annat rum i lägenheten eller huset. Är det som så att du inte planerar att flytta köket, utan vill ha det på samma plats så måste man fortfarande ta hänsyn till om blandare och spis fortfarande ska vara på samma plats som i det tidigare köket. Är så fallet behöver man i VVS-väg inte mer än byta ut blandaren, eventuellt förlänga rören upp till denna samt byta ut vattenlåset till köket.

Är det som så att man planerar att byta plats på diskhon så behöver man titta på förutsättningarna för hur man ska dra fram vatten- och avlopp till den nya placeringen. Beroende på om köket förses med ett avlopp ifrån golvet eller väggen har i dessa fall ganska stor betydelse för hur arbetet ska fortgå.

Avloppet kommer upp ur golvet

Är det som så att avloppet kommer upp ur golvet kan man ofta dra det under köksstommen i det mellanrum som är över golvet men under skåpen som vanligtvis är omkring 10 centimeter. Det som dock är viktigt att tänka på då är att, för att få ner den 88-gradiga 50-vinkeln hela vägen ner mot golvet är att avloppsmuffen som kommer upp ur golvet inte sticker upp för långt. I somliga fall så är avloppsmuffen placerad ovanför golvet och då får man titta på möjligheterna att öppna upp golvet för att byta röret ifrån nästa muff. I somliga fall kan man kapa muffen och finns det då tillräckligt med rör kvar så kan man montera en dubbelmuffad vinkel på denna. Men oavsett hur det ser ut är det viktigt att man kontrollerar att man kan få ett jämnt fall på åtminstone 1 cm per meter längs hela den horisontella sträckan som avloppet kommer att förläggas under köket.

Avloppet kommer upp ur golv men fallet blir för litet

Är det som så att det inte går att få till fallet längs golvet under köket är 1 alternativ att man bilar upp golvet och förlägger det nedsänkt i detta fram till den plats där diskhon ämnas ansluta mot avloppet. I somliga fall kan det vara som så att det är lättare att förlägga avloppet så att det skär in i skåpkroppen så att man på så sätt säkerställer att fallet förblir korrekt. Vill man inte göra detta så finns också möjligheten att bygga ett kök med en grundare skåpsstomme i de lägena där avloppet behöver passera. En annan vanlig lösning är också att de utdragsluckor som drabbas av avloppet monteras i en grundare modell så att resterande luckor i samma skåp fortfarande håller fullt mått. Det man också kan göra är att man gör ett lite djupare kök än standarddjup för att rymma röret i bakkant av köket. Det som är viktigt att tänka på då är att man antingen har en bänkskiva som är bredare än standardbredd eller att man bygger ut väggen med någon form av kryddförvaring eller liknande som döljer att köket inte håller standardmått. Ett annat alternativ är att man spårar i väggen för att förlägga avlopp och tappvattenrör i denna, men det kommer du att kunna läsa mer om här nedan, under rubriken ”Avlopp kommer ut ur vägg”.

Avlopp kommer ut ur vägg

Det är inte fullt så vanligt men ofta förekommande att avloppet kommer ut ur väggen och inte ur golvet. Om man då vill förändra läget behöver man titta på att antingen modifiera köket vilket du kan läsa om under rubriken här ovan, eller så får man titta på förutsättningarna att spåra och dra avloppet i väggen istället. När man spårar i en vägg är det viktigt att tänka på vad det är för typ av vägg och att avståndet inte är för långt då du återigen kan få problem med fallet om anslutningshålet hamnar för högt i förhållande till diskhon.

Är väggen en bärande struktur är det viktigt att man kontrollerar med styrelsen i sin bostadsrättsförening att det är okej att göra åverkan på denna. Bor du i villa eller småhus så är det viktigt att kontrollera att väggen är tillräckligt tjock eller icke bärande för att det ska kunna monteras avlopp inuti denna.

Tappvattnet kommer upp ur golvet

När tappvattnet kommer upp ur golvet är det sällan några problem att dra det fram till det läge där du vill ha diskhon. Då utrymmet är relativt gott för de små rören kan det ofta monteras på väggen fram till anslutningspunkten utan att man behöver ta hänsyn till fall med mera. Det som dock är viktigt att komma ihåg är att samtliga skarvar som görs på rören måste förses med plastmatta eller annat vattentåligt material som gör att de vid eventuellt läckage inte kommer att åsamka en vattenskada utan att man först ser att det rinner fram vatten ifrån köksstommen. detta gäller även de rör kopplingar som ansluts på de gamla rören som kommer upp ur golvet. dessa ska säckras med tätningsmassa vid genomförningen genom plast mattan eller droppskyddet.

Tappvattnet kommer ut ur vägg

Det är dock desto krångligare när det kommer till att tappvattnet kommer ut ur väggen. Detta då det inte är tillåtet att förlägga skarvar i vägg på tappvattenrör. Den lättaste lösningen är då ofta att dra rören på väggen ner under köksstommen och bort till önskat läge. men är detta inte möjligt kan man behöva göra en försänkning i väggen som man målar med våtrumsprimer så att om kopplingen skulle börja läcka så kommer fukten inte att tas upp utav väggen utan rinna ut. Givetvis kräver detta att det då återigen finns en plastmatta inunder som samlar upp eventuellt läckage så att läckaget upptäcks i tid.

Ventilation

En annan viktig detalj är givetvis ventilationen. Det är viktigt att köket är välventilerat för att slippa os och ångor och flyttar du på spisen från dess ursprungligen tilltänkta plats så kan det bli problem om man inte drar om ventilationen. Många brukar lösa detta med kolfilter men kan man behålla en naturlig ventilationskanal så är det ofta ett bättre, billiigare och bekvämare alternativ. Man kan då beroende på den nya placeringen antingen förlänga kanalen men lite tur i väggen eller annars utanpå. Men det kan också vara som så att man bara behöver korta ner kanal för att få den att hamna i rätt läge.

El

Köksrenovering i samma rum men i nytt läge

Köksrenovering i annat rum

Andra vitvaror i köket diskmaskin tvättmaskin kylskåp med vatten och ismaskiner

Stomme

Belysning

Skåp

Luckor